Tid: 25.01.2017 kl 08:30 Publisert: 20.12.2016

Oslomarka - til glede eller konflikt for byens befolkning?

Oslomarka representerer en viktig ressurs for naturopplevelse og friluftsliv for en stadig mer urbanisert befolkning. Men det er mange ulike måter å bruke marka på, der ikke slik bruk nødvendigvis lar seg forene uten konflikt. Dessuten skal skogen i marka også ofte bidra til bevaring av naturmangfoldet eller utnyttes til skogsdrift. Hvor er de viktigste konfliktene om bruken av marka og hvordan kan ev. konflikter best avveies? Skal mulighetene for friluftsliv i marka tilrettelegges for alle over alt?

undefinedSted og tid

CIENS toppsenter, onsdag 25. januar 2017, kl. 08:30 – 10:00, med lett frokost fra kl. 08:15.

Program

Aktivitetssoner i marka – god tilrettelegging for allsidig friluftsbruk eller snikurbanisering av markas randsoner? David Barton, NINA

Skog for folk flest. Vegard Gundersen, NINA

Stisyklingens naturødeleggelse – en realitet eller bare i hodet til nikkersadelen? Marianne Evju, NINA

undefinedFlerbruksprinsippet i markaloven – utfordringer, muligheter og erfaringer. Are Hedén, tidligere FM i Oslo og Akershus

 

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

Kontaktperson: erik.framstad@nina.no