Tid: 15.01.2019 kl 08:00 Publisert: 20.12.2018

Forskningsrådets april-utlysninger med fokus på MILJØFORSK og KLIMAFORSK - Informasjonsseminar

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.

08:00 - Frokost serveres

08:30 - 09:30 Informasjon

  • Velkommen. Sindre Langaas, NIVA og leder CIENS Forskerforum (FF)
  • De viktigste endringene i NFRs prosjekttyper, søknadsprosedyrer og evalueringskriterier. Katinka Grønli, UiO Energi og medlem CIENS FF
  • MILJØFORSK utlysningen. Sindre Langaas
  • KLIMAFORSK (FRI & SAMFUNNSOMSTILLING) utlysningene. Annika Haugen, NIKU og CIENS FF
  • Andre relevante utlysninger for CIENS. Sindre Langaas

09:30 - 10:00 Idemyldring

Idemyldring/pitching for prosjektkonsept. Inndeling i tre bord; MILJØFORSK, KLIMA-FRI, KLIMA-OMSTILLING.

Deltagere anmodes om å ta seg en mikro-pitch, dvs en kortfattet ide for et prosjekt der deltagelse fra andre CIENS medlemmer er ønskelig.

Påmelding seinest fredag den 11/1 her pga. begrenset plass og bestilling av mat.

Ytterligere informasjon:

Sindre.Langaas@niva.no (leder CIENS Forskerforum), Katinka Grønli, UiO Energi Katinka@energi.uio.no og Annika.Haugen@niku.no (begge medlemmer i CIENS Forskerforum)