Tid: 01.03.2017 kl 08:30 Publisert: 13.01.2017

Mellom kunnskap og politikk for bærekraftige byer

Synet på urbanisering har endret seg vesentlig over tid og varierer på tvers av fag og politikk, disipliner og sektorer. En ‘grønn by’ eller ‘bærekraftig byutvikling’ er ikke lenger selvmotsigende.

CIENS-frokost-010317.jpg

I UrbaKnow-prosjektet vurderer vi hvilken rolle kunnskap spiller for dette bypolitiske skiftet: Hvilken kunnskap gjelder for hvordan utfordringer defineres og for hvilke løsninger som velges? Hvordan håndteres brytninger mellom ulike fagtradisjoner, og hvilke mekanismer brukes for å avveie ulike hensyn i byutviklingen?

  • Kunnskapstradisjoner og profesjoner i norsk byplanlegging. Ragnhild Skogheim, HiOA/NIBR
  • Fra anti- til pro-urban i løpet av en generasjon? Desmond McNeill, Senter for utvikling og miljø, UiO
  • Nye temaer og kryssende hensyn i byutviklingen. Beate Elvebakk, IFIKK/UiO (tidligere TØI)
  • Fag og politikk i byutviklingen – to sider av samme sak? Vibeke Nenseth, TØI
  • Kommentarer fra Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, Planavdelingen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Peter Austin, Byrådsavdeling for byutvikling, Oslo kommune.

Vel møtt!

PÅMELDING HER (av hensyn til frokostservering)

Kontaktperson: vivill.vinsrygg@toi.no