Tid: 29.03.2017 kl 08:30 Publisert: 13.03.2017

Områdeløft som metode – erfaringer fra Groruddalssatsingen: nyttig for andre kommuner?

Arbeidsmetoden områdeløft er en ekstraordinær innsats i områder der sosiale, fysiske og levekårsmessige utfordringer er større enn andre steder. De sammensatte problemstillingene krever bred ressursmobilisering på tvers av forvaltningsnivåer, fagfelt og ved å involvere lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Hvilke tankegods og arbeidsmetoder har vist seg å fungere og hva er lite gunstige tilnærminger?

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer i tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Gjennom den første perioden av satsingen (2007-16) ble det utviklet en arbeidsmetode for områdeløft som nå videreutvikles gjennom den nye satsingen (2017-26). Også i andre kommuner jobbes det med områderettede innsatser. Hvor overførbare er erfaringene og metodene til dem?

Tid og Sted 

Onsdag 29. mars 2017, kl. 08:30 - 10:00. Det serveres lett frokost fra 08:15.
Forskningsparken, Oslo - møterom Hagen 1+2

Program for frokostseminaret

Tre håndbøker har blitt laget om metoden. På CIENS-frokosten 29. mars får vi presentasjoner fra de tre hovedforfatterne av håndbøkene:

Kommentatorer

  • Hege Arnesen, Rådgiver, Samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune
  • Gyrid Mangersnes, Prosjektleder for Borgenprosjektet i Asker kommune

Se også animasjonsfilmen om metoden: https://www.youtube.com/watch?v=sHMdBrfqpT4

Kontaktperson: Jan-Tore Berghei, jan-tore.berghei@nibr.hioa.no