Tid: 01.12.2017 kl 08:30 Publisert: 06.11.2017

Vannforvaltning i endring

– Ferske studier med relevans for regjeringens forslag til
endring av den norske vannforvaltningsmodellen

 undefined

Foto: Radosław Drożdżewski/ Wikimedia Commons

Merk: Vi jobber med å fikse strømming av seminaret til interesserte utenfor Oslo. Vi setter derfor pris på at også de interessert i strømming over nett melder seg på og krysser av for strømming, for å lodde interessen.

NIVA, NINA og NIBR har gjennom flere år forsket på den nye, helhetlige vannforvaltningen i Norge introdusert som følge av EUs vanndirektiv. Prosjektene WAPABAT, SusWater og GLU har studert ulike aspekter av vannforvaltningen som fenomen og prosess, og prosjektene har involvert ulike aktører fra forskning, forvaltning og næringsliv. SusWater har sett særlig på vannkraftsområdet. De to andre prosjektene har sett på vannforvaltningsprosessen mer generelt, GLU særlig i vannregion Glomma. SusWater og GLU har nylig kommet med nye rapporter. Wapabat og dets oppfølgingsstudier kom med en rapport i fjor. Noen av funnene i disse rapportene anser vi har relevans for det ferske forslaget til endring av vannforskriften, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven som ble presentert av regjeringen i begynnelsen av oktober, og som er på høring til midten av januar.

Sted og tid

CIENS frokostseminar, CIENS toppsenter (møterom FAROS),
fredag 1. desember, kl. 08.30 – 10.00 (frokost serveres fra kl 08.15)

Program

Sammen om vannet? Gro S. Hanssen, NIBR-HiOA

Kanskje et kjempeløft for vannmiljøet, men ble det et kjempeløft for planlegging? Audun Ruud, NINA

Erfaringer fra planprosessen i vannregion Glomma: samhandling og kryssende mål. Frode Sundnes, NIVA

Spørsmål og kort diskusjon

Påmelding her (av hensyn til frokostservering og eventuell strømming.

Vel møtt!

Kontaktperson: sindre.langaas@niva.no