CIENS bykonferanse 2014CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med som samarbeidspartnere for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning skal være sentrale aktiviteter ved senteret. 

Les mer om senteret her. 
Les om lansering 28. august 2014 og foredragene på Bykonferansen 2014 her.

Arrangementer

Nyheter

CIENS Urban

Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

- Altfor ofte bygger politiske beslutninger på sviktende kunnskap. Kunnskapen om byutvikling er ofte fragmentert, og kunnskap fra ulike fag er ikke sett på i sammenheng. Innføringen av CO2-avgiften for bil som klimatiltak for eksempel, førte til vesentlig økning av dieselbiler og merkbart mer forurenset luft i norske byer, påpeker Vibeke Nenseth, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for UrbaKnow. 

Les mer
Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

CIENS Urban

Idedugnad om smarte byer

Oslo og Bærum kommune og flere forskningsinstitusjoner var samlet til idédugnad om smarte byer i et energiperspektiv i regi av CIENS, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og UiO Energi 3. desember 2014. Samlingen på Tøyen hovedgård var for å få fram ideer som kan danne grunnlaget for tverrfaglig forskningssamarbeid. 

Les mer
Idedugnad om smarte byer

CIENS på Forskningstorget

Yrende liv i CIENS-teltet

Mange store og små forskerspirer var innom CIENS-teltet på Forskningstorget i Oslo også i år.

Les mer
Yrende liv i CIENS-teltet

Nyhetsarkiv