Arrangementer

CIENS frokostseminar

Kompakt byutvikling: Hovinbyen – tett, grønn og bærekraftig?

Tid og sted: Onsdag 15. april, 08:30-10:30, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


CIENS frokostseminar

Sykling: komfort, sikkerhet og kultur

Tid og sted: onsdag 13. mai, 08:30-10:00, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


12th Urban Environment Symposium

Tid og sted: 1.-3. juni 2015, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


CIENS frokostseminar

Flom i urbane strøk og tilpasning

Tid og sted: Onsdag 10 juni, 08:30-10:00, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


Nyheter

CIENS frokostseminar

Hvordan kan smarte byer bli smarte for alle?

Smart Cities-begrepet har fått bred politisk gjennomslag i byutvikling, og var temaet på årets første CIENS frokostseminar. Seminaret samlet representanter både fra næringsliv og kommunalsektor samt flere forskningsinstitusjoner i og utenfor CIENS. Interessen for frokostseminaret i slutten av januar lover derfor godt for et tverrfaglig forskningsfokus på temaet i CIENS i samarbeid med andre interesserte aktører.

Les mer
Hvordan kan smarte byer bli smarte for alle?

CIENS Urban

Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

- Altfor ofte bygger politiske beslutninger på sviktende kunnskap. Kunnskapen om byutvikling er ofte fragmentert, og kunnskap fra ulike fag er ikke sett på i sammenheng. Innføringen av CO2-avgiften for bil som klimatiltak for eksempel, førte til vesentlig økning av dieselbiler og merkbart mer forurenset luft i norske byer, påpeker Vibeke Nenseth, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for UrbaKnow. 

Les mer
Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

CIENS Urban

Idedugnad om smarte byer

Oslo og Bærum kommune og flere forskningsinstitusjoner var samlet til idédugnad om smarte byer i et energiperspektiv i regi av CIENS, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og UiO Energi 3. desember 2014. Samlingen på Tøyen hovedgård var for å få fram ideer som kan danne grunnlaget for tverrfaglig forskningssamarbeid. 

Les mer
Idedugnad om smarte byer

CIENS på Forskningstorget

Yrende liv i CIENS-teltet

Mange store og små forskerspirer var innom CIENS-teltet på Forskningstorget i Oslo også i år.

Les mer
Yrende liv i CIENS-teltet

Nyhetsarkiv