CIENS bykonferanse 2014CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med som samarbeidspartnere for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning skal være sentrale aktiviteter ved senteret. 

Les mer om senteret her.

Arrangementer

Nyheter

Fra Forskningsrådet

NFR strategi for instituttsektoren

Forskningsrådet legger opp til færre og større forskningsinstitutter i sin strategi for instituttsektoren som ble vedtatt i februar. Dette vil styrke og videreutvikle instituttenes særegne rolle i FoU-systemet, også i internasjonal konkurranse som blir stadig viktigere de nærmste årene. 

Les mer
NFR strategi for instituttsektoren

Mer skog i fjellet gir varmere klima

Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Årsaken er høyere temperatur og redusert utmarksbeite. Ny forskning viser at mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.

Les mer
Mer skog i fjellet gir varmere klima

Nyhetsarkiv