Arrangementer

UiO-festivalen 2015

Debatt: Oslo og det grønne skifte

Tid og sted: Lørdag 25. april 2015 14:00 - 15:15, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Les mer


UiO-festivalen 2015

Byens grønne utvikling på 15 minutter

Tid og sted: Lørdag 25. april 2015 15:15 - 17:00, Auditorium 1, Eilert Sundts hus, Blindern

Les mer


CIENS frokostseminar

Sykling: komfort, sikkerhet og kultur

Tid og sted: onsdag 13. mai, 08:30-10:00, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


12th Urban Environment Symposium

Tid og sted: 1.-3. juni 2015, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


CIENS frokostseminar

Flom i urbane strøk og tilpasning

Tid og sted: Onsdag 10 juni, 08:30-10:00, CIENS toppsenter, Forskningsparken

Les mer


Nyheter

CIENS Urban

Kunne du tenke deg å dele mer med naboene?

Det kan være mest klimavennlige å dele bil med naboene. I framtidens grønne og smarte by reiser vi trolig på til jobb helt nye måter enn i dag.

Les mer
Kunne du tenke deg å dele mer med naboene?

Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig?

Byutvikling engasjerer. Over hundre interesserte møtte til CIENS frokost i midten av april.

Les mer
Blir Hovinbyen tett, grønn og bærekraftig?

CIENS frokostseminar

Hvordan kan smarte byer bli smarte for alle?

Smart Cities-begrepet har fått bred politisk gjennomslag i byutvikling, og var temaet på årets første CIENS frokostseminar. Seminaret samlet representanter både fra næringsliv og kommunalsektor samt flere forskningsinstitusjoner i og utenfor CIENS. Interessen for frokostseminaret i slutten av januar lover derfor godt for et tverrfaglig forskningsfokus på temaet i CIENS i samarbeid med andre interesserte aktører.

Les mer
Hvordan kan smarte byer bli smarte for alle?

CIENS Urban

Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

- Altfor ofte bygger politiske beslutninger på sviktende kunnskap. Kunnskapen om byutvikling er ofte fragmentert, og kunnskap fra ulike fag er ikke sett på i sammenheng. Innføringen av CO2-avgiften for bil som klimatiltak for eksempel, førte til vesentlig økning av dieselbiler og merkbart mer forurenset luft i norske byer, påpeker Vibeke Nenseth, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for UrbaKnow. 

Les mer
Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

Nyhetsarkiv