Arrangementer

CIENS frokostseminar

Hvordan kan Smarte Byer bli smarte for alle?

Tid og sted: Torsdag 29. januar, 08:30-09:45, Hagen 1+2, Forskningsparken

Les mer


12th Urban Environment Symposium

Tid og sted: 1.-3. juni 2015, CIENS toppsemter, Forskningsparken

Les mer


Nyheter

CIENS Urban

Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

- Altfor ofte bygger politiske beslutninger på sviktende kunnskap. Kunnskapen om byutvikling er ofte fragmentert, og kunnskap fra ulike fag er ikke sett på i sammenheng. Innføringen av CO2-avgiften for bil som klimatiltak for eksempel, førte til vesentlig økning av dieselbiler og merkbart mer forurenset luft i norske byer, påpeker Vibeke Nenseth, forsker i Transportøkonomisk institutt (TØI) og prosjektleder for UrbaKnow. 

Les mer
Gir tverrfaglighet i byutviklingen mer robuste byer?

CIENS Urban

Idedugnad om smarte byer

Oslo og Bærum kommune og flere forskningsinstitusjoner var samlet til idédugnad om smarte byer i et energiperspektiv i regi av CIENS, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og UiO Energi 3. desember 2014. Samlingen på Tøyen hovedgård var for å få fram ideer som kan danne grunnlaget for tverrfaglig forskningssamarbeid. 

Les mer
Idedugnad om smarte byer

CIENS på Forskningstorget

Yrende liv i CIENS-teltet

Mange store og små forskerspirer var innom CIENS-teltet på Forskningstorget i Oslo også i år.

Les mer
Yrende liv i CIENS-teltet

Nyhetsarkiv