CIENS bykonferanse 2014CIENS inviterer forvaltning og næringsliv med som samarbeidspartnere for å etablere et senter for bærekraftig byutvikling. Dialog, synteser og forskning skal være sentrale aktiviteter ved senteret. 

Les mer om senteret her. 
Les om lansering 28. august 2014 og foredragene på Bykonferansen 2014 her.

Arrangementer

CIENS på Forskningstorget 2014

Møt CIENS forskerne på Forskningstorget

Tid og sted: 19. - 20. september, Universitetsplassen, Oslo sentrum

Les mer


Nyheter

CIENS dagen 2014/Bykonferansen 2014

CIENS satser på bærekraftig byutvikling

140 fagfolk med stort engasjement deltok på bykonferanse til CIENS 28. august i Forskningsparken. Under konferansen ble planene om å etablere CIENS Urban, et senter for bærekraftig byutvikling, lansert.

Les mer
CIENS satser på bærekraftig byutvikling

Fra Forskningsrådet

NFR strategi for instituttsektoren

Forskningsrådet legger opp til færre og større forskningsinstitutter i sin strategi for instituttsektoren som ble vedtatt i februar. Dette vil styrke og videreutvikle instituttenes særegne rolle i FoU-systemet, også i internasjonal konkurranse som blir stadig viktigere de nærmste årene. 

Les mer
NFR strategi for instituttsektoren

Mer skog i fjellet gir varmere klima

Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Årsaken er høyere temperatur og redusert utmarksbeite. Ny forskning viser at mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.

Les mer
Mer skog i fjellet gir varmere klima

Nyhetsarkiv