Arrangementer

TEMPO sluttkonferanse 2014

Kunnskapsstatus om klima og transport

Tid og sted: 17.-18. juni 2014, Forskningsparken

Les mer


Nyheter

Fra Forskningsrådet

NFR strategi for instituttsektoren

Forskningsrådet legger opp til færre og større forskningsinstitutter i sin strategi for instituttsektoren som ble vedtatt i februar. Dette vil styrke og videreutvikle instituttenes særegne rolle i FoU-systemet, også i internasjonal konkurranse som blir stadig viktigere de nærmste årene. 

Les mer
NFR strategi for instituttsektoren

Mer skog i fjellet gir varmere klima

Fjellskog og kratt vokser og sprer seg i fjellområder og nordlige strøk. Årsaken er høyere temperatur og redusert utmarksbeite. Ny forskning viser at mer fjellskog forsterker den globale oppvarmingen.

Les mer
Mer skog i fjellet gir varmere klima

CIENS frokostseminar

Unges etablering på boligmarkedet – er stigen trukket opp?

Tiltak og ordninger for at unge lettere skal komme seg inn på et stadig vanskeligere boligmarked ble presentert av NIBR-forskere på det første av årets CIENS frokostmøter 30. januar. Husbanken har bestilt forskningsprosjektet, og Edle Holt, seniorrådgiver der, kommenterte resultatene. Presentasjonene finner du her.

Les mer
Unges etablering på boligmarkedet –  er stigen trukket opp?

Nyhetsarkiv