Publisert: 09.04.2019

CIENS med kraftfullt engasjement på Urban Future-konferansen

Det største arrangementet i Miljøhovedstadsåret er Urban Future Global konferansen som arrangeres i 22. - 24. mai.

urban-future.jpg

Urban Future Global er Europas største konferanse for bærekraftig byutvikling, og rundt 3000 delegater eller citychangers er ventet til konferansen.

Det vil arrangeres 85+ sesjoner, 30+ ekskursjoner, 200+ foredragsholdere og en mengde med side-arrangementer innen bærekraftig by- og stedsutvikling, urban mobilitet, ledelse og kommunikasjon, grønn næringsutvikling og innovasjon. Programmet vil struktureres ifølge 10 temaer for framtiden på Urban Future: How to build sustainably. Car-Free City Life. Business & Innovation. Circular Economy. Cutting Carbon Emissions. Green Public Procurement. Leadership. Happy City. Metropolitan Areas Management. Electrification.

Målgruppene for konferansen er mange: Beslutningstagere, innovatøre, næringsdrivende, rådgivere, fagnerder, investorer, forskere, politikere, kommune-ansatte eller bare vanlige miljøbevisste byendrere.

Lenk til konferansen https://www.urban-future.org og dens program https://www.urban-future.org/programme/

CIENS er trukket inn i programutviklingen som en akademisk hovedpartner, og gjennom sine medlemmer er CIENS representert med mange ulike sesjoner:

CICERO

Side event
Launch of the report: Local quality – a strategy for transition to the low-emission society, May 22nd, 2019

NIBR, OsloMet

NILU

NIVA

TØI

UiO

Rabatterte billetter for CIENS ansatte og samarbeidspartnere

CIENS er partner av konferansen, og alle våre ansatte og samarbeidspartnere får betydelig rabatterte billetter; 305/445 EUR for ansatte/samarbeidspartnere for tre fulle dager, ved påmelding innen 30 april. For rabattkode; kontakt leder av CIENS Forskningsforum sindre.langaas@niva.no