Publisert: 29.08.2014

CIENS satser på bærekraftig byutvikling

140 fagfolk med stort engasjement deltok på bykonferanse til CIENS 28. august i Forskningsparken. Under konferansen ble planene om å etablere CIENS Urban, en satsning på bærekraftig byutvikling, lansert.

Statssekretær Paul Chaffey under bykonferansen til CIENS i slutten av august 2014 om kunnskapsbehovet ved en bærekraftig byutvikling.
Statssekretær Paul Chaffeyunder bykonferansen til CIENS i slutten av august 2014 om kunnskapsbehovet ved en bærekraftig byutvikling.

Blant de mange faglige innleggene var også statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet Paul Chaffey invitert til å si noe om hva slags kunnskap som departementet har bruk for på dette området. Han uttrykte stor interesse for planene om CIENS Urban som TØI-direktør Gunnar Linberg presenterte på vegne av CIENS: - Vi må finne en eller annen fornuftig måte å være involvert i dette på, sa Chaffey. 

Senteret er tenkt som et samarbeid mellom forskning, næringsliv og forvaltning for å komme fram til bærekraftige løsninger på de store utfordringene byene står overfor i framtiden. Dialog, synteser og forskning skal være hovedaktivitetene i senteret.  Du kan lese mer om satsningen her og programmet for konferansen her.

Under finner du et utvalg av powerpoint-presentasjonene som ble gitt under konferansen. 

Velkommen v/ Haakon Taulow, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Vann i den kompakte byen

Water in the city – a source of pleasure or annoyance? What can improve? v/ Isabel Seifert-Dähnn, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Blågrønn faktor – et styringsverktøy for attraktiv byutvikling i kompakte byer. Hva kan bli bedre? v/ Rainer Stange, Dronninga Landskap

Vann i kompakt byutvikling i Oslo. Hva har vi lykkes med? Hva kan bli bedre? v/ Signe Nyhus, Bymiljøetaten Oslo

Grønt- og friområder i den kompakte

Et godt liv i den kompakte byen? Hva kan bli bedre? v/ Per Gunnar Røe, Universitetet i Oslo

Human demands and ecological supplies of urban green infrastructure - do they match? Experiences from Helsinki v/ Kati Vierikko, Department of Environmental Sciences, University of Helsinki

Hvordan skape kvalitet i fortettings- og transformasjonsområder? Hva kan bli bedre? v/ Ellen S. de Vibe, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten

Lansering av CIENS Senter for bærekraftig urban utvikling

Hva er CIENS senter for bærekraftig urban utvikling? v/Gunnar Lindberg, TØI

CIENS Senter for bærekraftig urban utvikling – hva slags kunnskap har vi behov for? v/Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdep (KMD)

Cities Act! How can cities meet the climate challenge? v/Cristina Fragola, Leder av C40-nettverket i Europa som er et samarbeid om klimautfordringene i de 40 største byene i verden (http://www.c40.org/) 

Trafikk og attraktivitet i den kompakte byen

Kompakt byutvikling kan gi mindre biltrafikk og attraktive byer. Hva kan bli bedre? v/ Aud Tennøy, Transportøkonomisk institutt (TØI)

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/ byutvikling? Hva kan bli bedre? v/ Ellen Haug, ROM Eiendom AS

Strategi for kollektivbasert byutvikling i Oslo og Akershus. Hva kan bli bedre? v/ Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten Oslo