Publisert: 2010

Planlegging for en bærekraftig utvikling

Mange grep har vært gjort for å få en bærekraftig utvikling, men ikke alle har vært like vellykkede. CIENS-rapporten «Planlegging for en bærekraftig utvikling» samler studier som evaluerer slike tiltak i Norge. Ifølge rapporten viser studiene at staten legger et stort ansvar på kommunene, og at dette ansvaret ikke alltid samsvarer med det som faktisk kan løses på kommunalt nivå.

forside-CIENSrapport-4-2010.jpg Forsiden til CIENS rapport 4-2010 om Planlegging for en bærekraftig utvikling.
Forsiden til CIENS rapport 4-2010 om Planlegging for en bærekraftig utvikling.

Kommunenes klima- og energiplaner er et eksempel på tiltak som til nå har hatt liten målbar effekt, ifølge rapporten. Atmosfæren er en allmenning som deles av alle jordens beboere og planleggingen av dens utvikling må skje på høyt politisk nivå, statlig eller mellomstatlig, ifølge rapporten.

Mer vellykket har prosjektet «Frivillig vern av skog» vært. Siden 2003 er nesten alle prosesser for vern av skog på privat grunn gjennomført som frivilling vern ved at skogeiere tilbyr områder for vern. Dette er et arbeid som kan skje lokalt fordi skogers økosystem er lokale. 

Rapporten er et samarbeid mellom instituttene NIBR, NIKU og CICERO som er del av forskningssamarbeidet CIENS. Prosjektet er finansiert av Miljøverndepartementet.

Last ned rapporten her (pdf).