Prosjekt

Adapt – Bærekraftig bytransformasjon

ADAPT er et forskningsprosjekt som utforsker hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger.

Adapt er et forskningsprosjekt som utforsker hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger.

Formålet med ADAPT er å utforske hvordan transformasjon av industriarv kan være en driver for bærekraftig utvikling og gode løsninger. Urban transformasjon som byfornyelse representerer mange muligheter men også en del utfordringer.

I mange byer er sentralt beliggende arealer i ferd med å bli en knapp ressurs. Gjenbruk av historiske strukturer kan være en vesentlig faktor med hensyn til å sikre byens fremtidige bærekraft, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Eldre bebyggelse, inkludert teknisk industrielle strukturer kan betraktes som kulturminner og kulturmiljøer og representerer en ressurs i byutvikling. De kan bidra til å gi byen dens spesielle stedsidentitet.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd.

Se nettsiden til ADAPT her

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på kontakt.adapt@niku.no,