Publisert: 11.12.2014

Arrangementer

Mellom kunnskap og politikk for bærekraftige byer Tid: 01.03.2017 kl 08:30

Synet på urbanisering har endret seg vesentlig over tid og varierer på tvers av fag og politikk, disipliner og sektorer. En ‘grønn by’ eller ‘bærekraftig byutvikling’ er ikke lenger selvmotsigende.