Publisert: 11.12.2014

Arrangementer

Områdeløft som metode – erfaringer fra Groruddalssatsingen: nyttig for andre kommuner? Tid: 29.03.2017 kl 08:30

Arbeidsmetoden områdeløft er en ekstraordinær innsats i områder der sosiale, fysiske og levekårsmessige utfordringer er større enn andre steder. De sammensatte problemstillingene krever bred ressursmobilisering på tvers av forvaltningsnivåer, fagfelt og ved å involvere lokalbefolkning, sivilsamfunn og næringsliv. Hvilke tankegods og arbeidsmetoder har vist seg å fungere og hva er lite gunstige tilnærminger?