CIENS er et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.

Vårt forskningsfellesskap består av CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA og UiO.

CIENS er medlem av PEER

Les mer om våre partnere pil mot høyre
Se flere samarbeidsprosjekter