CIENS er et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.

Vårt forskningsfellesskap består av CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI, og UiO.

Les mer om våre partnere pil mot høyre
Se flere samarbeidsprosjekter