Om CIENS

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter. Vi har ledende miljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. Samarbeidet vil utnytte denne brede felles kompetansen til nytte for samfunnet, for institusjonene selv og for framtiden.

Flere av CIENS instituttene er lokalisert i CIENS-bygningen i Forskningsparken som er i gangavstand fra Universitetet i Oslo på Blindern.

CIENS toppsenter med moderne møte- og konferanselokaler ble åpnet våren 2013. Les mer om CIENS toppsenteret.

Postadresse

CIENS
c/o CICERO
Postboks 1129 Blindern
0318 Oslo
E-post til CIENS: post@ciens.no

Besøksadresse

CIENS
c/o CICERO
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo