Om CIENS

CIENS er en ledende samarbeidsarena for forskningsbasert kunnskapsproduksjon og formidling knyttet til klima, natur, miljø, herunder gode miljøløsninger, grønn omstilling og bærekraftig samfunnsutvikling.

CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR (OsloMet), NILU, NINA, NIVA og Universitetet i Oslo representerer Norges og et av Europas største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn. CIENS har ledende forskningsmiljøer innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. Les mer om oss under «Vi er CIENS«.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter. Samarbeidet skal bidra til god og tverrfaglig kunnskap om klima, natur og miljø. Nettverket skal også brukes til felles posisjonering og påvirkning i prosesser der medlemmene i CIENS ser seg tjent med slikt samarbeid.

Postadresse

CIENS
c/o CICERO
Postboks 1129 Blindern
0318 Oslo
E-post til CIENS: post@ciens.no

Besøksadresse

CIENS
c/o CICERO
Forskningsparken
Gaustadalléen 21
0349 Oslo