Publisert: 11.12.2014

Arrangementer 2019

Miljødebattene - Er det plass til bilen i Oslo? Tid: 18.09.2019 kl 18:30

Oslo skal bli mer klimavennlig. Bompenger som virkemiddel for å redusere biltrafikken, øke tilgangen til kollektivtransport og tilrettelegging for gående og syklende er hete poteter foran valget i september. Skal vi nå klimamålene, må utslipp fra veitrafikk være null i 2050. Men folk må fremdeles komme seg rundt i byen. Hva blir bilens plass i byen etter valget? Hva sier forskerne og hva mener byens innbyggere?

Lokal klimatilpassning - hvordan gjør vi det? Tid: 28.08.2019 kl 08:30

Hvordan har årets sommer vært i Norge, og hvordan blir fremtidens somre? Klimaendringene er et globalt fenomen, men vi merker dem på kroppen først og fremst der vi bor. Hvordan kan vi best mulig bygge og bo i en varmere og mer ekstrem verden? Forskere fra Meteorologisk institutt og Cicero gir deg noen av svarene på Ciens frokostseminar 28. august, kl 08.30.

Miljødebattene - Kampen om bytrærne Tid: 19.06.2019 kl 18:30

Oslofolk engasjerer seg for å bevare og for å fjerne bytrær. Hvor viktig er bytrærne? Burde vi ikke kunne ofre noen av dem for fremkommelighet, sol og utsikt? Eller har de så stor verdi for felleskapet at de bør bevares? Møt opp for å delta i diskusjonen

Launch of the report: Local quality – a strategy for transition to the low-emission society Tid: 22.05.2019 kl 18:00

Urban Future global conference side event festival at SALT, Langhuset, at Wedensday 22 May, 18.00 -19.30. Open to all. Food will be served.

Miljøgifter til hverdags - fra digitale dippedutter til isbjørn og hybelkaniner Tid: 22.05.2019 kl 08:30

• Hvor langt kan miljøgifter egentlig reise? • Hvor kommer de sjeldne jordartsmetallene i mobiltelefonen min fra? • Hvordan begrenser vi miljøgiftene i hverdagen vår?

Where does rainwater end up after the rain? Tid: 20.05.2019 kl 08:30

- CIENS breakfast seminar about new ways to handle stormwater

Miljødebattene - Syklister som "hater" bilister. Og motsatt Tid: 14.05.2019 kl 18:30

Hvordan skal bilister, syklister og fotgjengere dele veien i Oslo? Kom på vår andre miljødebatt 14. mai.

Er kulturminnene rustet for klimaendringer? Tid: 27.03.2019 kl 08:30

På CIENS frokostmøte den 27. mars presenterer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forskning og oppdrag som belyser hvordan et varmere klima får store konsekvenser for kulturminner. Hvilke følger får klimaendringer for kulturminner i Arktis, på kysten og i byene – og hva må gjøres for å begrense skadene?

Miljødebattene: Er fortetting et effektivt klima og miljøtiltak? Tid: 26.03.2019 kl 18:30

Oslo trenger flere boliger og mindre trafikk. Da må vi bo tettere og i nærheten av kollektivknutepunkt. Men hvor tett er tett nok? Og hvor går grensen mellom vekst og grønt? Over hele Oslo danner folk lokale aksjonsgrupper mot utbyggings- og fortettingsplaner.

Byene som løsning på klimakrisen Tid: 27.02.2019 kl 08:30

– Sikrer byenes mål, strategier, planer og avtaleverk at de gjør nok?

Går verden til helvete? Tid: 13.02.2019 kl 18:00

– klimaendringer og løsninger på verdensproblemer innen helse og miljø på 180 minutter.

Luftforurensning i Kina og Øst-Asia: Helse, Samfunn og Politikk Tid: 31.01.2019 kl 08:15

Det er bare 6-7 år siden at det kinesiske ordet for «smog» erstattet «tåke» i den dagligdagse tale om stadig tilbakevendende grå himmel over Beijing og andre store byer. Mye er skjedd siden, både når det gjelder kinesiske myndigheters politikk for å løse problemet og i samfunnets forståelse av hva luftforurensning gjør med helse og klima.

Idemyldringsworkshop: MILJØFORSK og KLIMAFORSK Tid: 28.01.2019 kl 08:30

CIENS arrangerte 15/1 et internt seminar for å informere om viktige endringer i Forskningsrådets søknadsprosess, samt sentrale føringer i de to KLIMAFORSK utlysningene og MILJØFORSK utlysningen.

Forskningsrådets april-utlysninger med fokus på MILJØFORSK og KLIMAFORSK - Informasjonsseminar Tid: 15.01.2019 kl 08:00

CIENS arranger et informasjonsseminar med idemyldring tirsdag den 15. januar kl 08:30 – 10:00 i Hagen 2-3 for å stimulere til flere, bedre og mer CIENS-pregede søknader enn noen gang.