Seminar med lunsj

CIENS & Forskningsrådet Seminar – Samfunnsoppdrag, klimanøytrale byer og klimarobuste regioner: Hvordan kan forskerne bidra, og hva er deres rolle?

Seminaret er en del av en større diskusjon om hvordan vi kan redusere klimagassutslippene våre og samtidig tilpasse oss klimaendringene. Dette seminaret fokuserer på hvordan forskningen kan bidra til gjennomføring av de to samfunnsoppdragene "klimanøytrale og smarte byer" og "klimarobuste regioner" under Horisont Europa. Det blir lagt opp til en innledende dialog om hva som trengs for at Norge kan utnytte kunnskapen fra Horisont Europa på best mulig måte.

  • clock 17. juni 2022, kl.09:00 – 12:00
  • location marker Forskningsparken toppsenter, Gaustadalléen 21
  • venue Faros

Arrangør er Forskningsrådet og CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Om arrangementet

Seminaret er en del av en større diskusjon om hvordan vi kan redusere klimagassutslippene våre og samtidig tilpasse oss klimaendringene. Dette seminaret fokuserer på hvordan forskningen kan bidra til gjennomføring av de to samfunnsoppdragene «klimanøytrale og smarte byer» og «klimarobuste regioner» under Horisont Europa. Det blir lagt opp til en innledende dialog om hva som trengs for at Norge kan utnytte kunnskapen fra Horisont Europa på best mulig måte.

Seminaret blir også streamet direkte til denne siden.

Presentasjonene kan lastes ned her:

Les mer om EU Missions:

Formålet med møtet er å øke kunnskapen om disse og vise likheter og forskjeller. Det forventes at det blir et oppfølgingsseminar til høsten.

Kontaktpersoner

Ingunn Borlaug Lid

Oda Bjelland Mathiassen

Idun Lyngstad

Program:

09:00–09:15 Hva er Horisont Europa (HE) samfunnsoppdragene for by og region – hvordan er disse forskjellige fra andre by og region satsinger i Horisont 2020? Head of Unit Philippe TULKENS, European Commission, DG RTD, Climate & Planetary Boundaries
09:15–09:30 Norske deltakelse i de to HE samfunnsoppdragene, forskjeller og likheter Idun Lyngstad og Oda Bjelland Mathiassen, Forskningsrådet
09:30–09:50 Kartlegging av kunnskap fra norske forskningsmiljøer relevant til hver av disse to samfunnsoppdragene Ingunn Borlaug Lid, Forskningsrådet
09:50–10:15 Forventninger til og vurdering av mulighetsrommet i disse to samfunnsoppdragene ved norske forskere i CIENS, NTNU og NORCE Per Gunnar Røe (CIENS, UiO), Nuria Castell Balaguer (NILU, CIENS), Lajla Tunaal White (NINA, CIENS), Annemie Wyckmans (NTNU), Øyvind Paasche (NORCE) *5 min presentasjon fra forskere
10:15–11:00 Paneldebatt: Hva er forskningens rolle i disse to HE samfunnsoppdragene? Asun Lera St. Clair (DNV EU Mission Adaptation to Climate Change), Marianne Stølan Rostoft (TØI, CIENS), Friederike Hoffmann (Bjerknes senteret, UiB ), Annemie Wyckmans (NTNU, EU Mission Climate-Neutral and Smart Cities)
10:55–11:00 Innspill og spørsmål fra publikum
11:00–11:15 Oppsummering og veien videre CIENS og Forskningsrådet
11:15 Lunsj & mingling