Frokostseminar

CIENS frokostseminar 23. september – Elver og innsjøer i endring

Velkommen til frokostseminar. På grunn av begrenset kapasitet på Litteraturhuset, vil arrangementet også bli streamet.

  • clock 23. september 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Litteraturhuset i Oslo
  • venue Wergeland

Arrangør er Forskningsdagene og CIENS

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Elver og innsjøer dekker bare en liten brøkdel av verdens overflateareal, men inneholder en uforholdsmessig stor del av det globale biologiske mangfoldet.

I Norge er det mer enn 250 000 kilometer med elv og det er 2800 dyrearter i norsk ferskvann. Hvordan står det til med elvene og innsjøene våre, hva gjør et varmere klima med dyrene, plantene, fiskene og insektene som lever der?

På vegne av CIENS inviterer Norsk institutt for vannforskning (NIVA) til frokostseminar på Litteraturhuset.

Grunnet COVID-19 er kapasiteten i sal Wergeland begrenset til 100 personer. Litteraturhusets billettsystem TicketCo vil bli benyttet til påmelding. Billettene vil bli lagt ut 18. september via denne lenken: https://forskningsradet.ticketco.events/no/nb/e/elver_i_endring

Husk at arrangementet også vil strømmes på CIENS’ facebookside, https://www.facebook.com/CIENSNorway

Arrangeres av CIENS
Medarrangører: NIVA – Norsk institutt for vannforskning

Påmelding kreves
Billettene vil bli lagt ut 18. september via denne lenken: https://forskningsradet.ticketco.events/no/nb/e/elver_i_endring

Program
Seminaret er delt i tre bolker på ca. 20 minutter. Det er satt av tid til spørsmål/diskusjon etter hvert av foredragene.

Fascinations and observations of rivers in change
Ved Benoit Demars, forsker, ph.d., NIVA, seksjon for ferskvannsøkologi

Rivers are a fascinating mixture of perpetual change, evolution and life. They are superorganisms with their own structure, life-history and physiology. But why are rivers fishless? And why are they running dry? Is it because we treat them badly and biodiversity shrinks? Let’s have a look on (some of) the many fascinating sides of our rivers – and also what us “river doctors” can do: From identifying symptoms to finding treatments for a better future

Elvebreddesonen i et menneskepåvirket landskap
Ved Johnny Håll, forsker, NIVA, seksjon for ferskvannsøkologi

Økt kunnskap om elvebreddesonens funksjon og potensiale i et menneskepåvirket landskap, er særdeles viktig i en tid hvor klimaforandringer og global oppvarming legger ekstra press på våre vannforekomster og dets biota. En velfungerende elvebreddesone er viktig for transport av energi og organisk materiale på tvers av akvatiske og terrestriske økosystemer, men også nødvendig for å kunne opprettholde høy biodiversitet. Planlegging av bevaring og restaurering av våre elvebreddesoner bør inngå som en del av integrert forvaltning.

Krepsen som ble «kanarifugl»
Ved Markus Lindholm, seniorforsker, NIVA, seksjon for ferskvannsøkologi

Små vann på fjellet er følsomme for temperaturendringer, og kan brukes som indikatorsystemer for klimaendringer. Vi har undersøkt biodiversiteten i slike vann, med fokus på et ikonisk lite krepsdyr. Arten er blitt borte fra mange lavereliggende fjellvann der den tidligere var vanlig, og i de samme områdene har hatt en tydelig økning i sommertemperaturer. Trolig forsvinner den som følge av nye predatorer, som kommer inn fordi vidda blir grønnere – noe som også påvirker vannkjemien i de aktuelle vannene. Krepsen som forsvinner, er en slags vannets «kanarifugl» og kan brukes som tidlig varsler for pågående endringer knyttet til varmere klima.