Frokostseminar

CIENS frokostseminar 29. september – Klimakamp på naturens premisser

I dette frokostseminaret på Litteraturhuset i Oslo får du innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring. Frokost serveres fra kl. 08.15. Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2021. Grunnet smittevernshensyn er det kun tillatt med 42 publikummere i salen. Seminaret vil også bli strømmet her: https://player.vimeo.com/video/610574720?h=306a0c544c

  • clock 29. september 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Litteraturhuset i Oslo
  • venue Amalie Skram

Arrangør er NIVA på vegne av CIENS

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

 

Seminaret strømmes her
Ingen påmelding kreves for å se arrangementet digitalt.

Klimakamp på naturens premisser
– Klimaløsninger som også gir rom for natur og mennesker

Et klima i endring og tap av biologisk mangfold er to av største utfordringene samfunnet står overfor. Både på nasjonalt og globalt plan trenger vi løsninger på disse utfordringene – og vi trenger dem raskt.

Men mange av løsningene for å motvirke og tilpasse oss klimaendringene skaper også konflikt – med naturen og mellom mennesker. For eksempel i kampen mot mer ekstremt vær og flom, har vi stort sett tatt i bruk tekniske løsninger i stein og betong. De koster penger, må vedlikeholdes og kan bidra til å ødelegge økosystemprosesser og øke tapet av biologisk mangfold.

Naturbaserte løsninger (NbS), det å jobbe på naturens premisser, blir stadig oftere omtalt av forskere og forvaltningen som en viktig del av veien videre. Langs elver er naturlige kantsoner, flomsletter og re-etablering av ålegressenger eksempler på løsninger som både tilpasser oss til klimaendringene og styrker biomangfoldet. Samtidig kan det være en utfordring å finne plass i områder der ulike interesser som samferdsel, boligutbygging og landbruk allerede kniver om arealet.

CIENS er et strategisk samarbeid mellom selvstendige og ledende forskningsinstitutter innen ulike naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige fag. På dette frokostseminaret på Litteraturhuset i Oslo får du innblikk i løsninger for å bevare – og tiltak mot å miste – biologisk mangfold i et klima i endring. Frokost serveres fra kl. 08.15.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2021.

Program
Innledning:
Hva er naturbaserte løsninger? med Nikolai Friberg, forskningssjef i NIVA.

Kantsoner – slik forsker vi for å optimalisere naturens egne løsninger i elveområder under press fra menneskelig aktivitet, med Benjamin Kupilas, NIVA.

Klimatilpasning og naturbaserte løsninger i praksis – erfaringer fra Haldenvassdraget, med vannområdeleder i Haldenvassdraget vannområde, Lars Kristian Selbekk.

Naturrestaurering – om naturbaserte løsninger i ulike økosystemer og hvordan vi kan jobbe helhetlig for å bidra til klimatilpasning, lagring av karbon og øke naturmangfoldet, med Astrid Skrindo, NINA.

Om de medvirkende:
Nikolai Friberg, forskningssjef i NIVA. Friberg har mer enn 25 års forskningserfaring innen ferskvannsøkologi og har blant annet jobbet med anvendte problemstillinger og hvordan menneskeskapte forstyrrelser påvirker ferskvannsmiljøer. Han leder flere prosjekter som undersøker effekten av naturbaserte løsninger, og sitter i FNs naturpanel (IPBES).

Benjamin Kupilas er forsker i NIVAs nye seksjon «naturbaserte løsninger» og har også en lektorstilling ved Institute of Landscape Ecology, University of Münster, Tyskland. Forskningen hans fokuserer på restaurering av elver i landskap påvirket av mennesker, og i økende grad med grensesnittet mellom vannmiljøer og kantsoner. Kupilas er interessert i å bruke naturbaserte løsninger for å håndtere miljømessige og samfunnsmessige utfordringer på en bærekraftig måte; f.eks. å ivareta det biologiske mangfoldet, forbedre klimatilpasningen og motvirke forurensning samtidig som vi sikrer vårt behov for energi og mat.

Lars Kristian Selbekk, Vannområdeleder for Haldenvassdraget vannområde. Selbekk har bred erfaring innen vann og biologisk mangfold i ferskvann gjennom tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid. Som koordinator for vannområdet har han god kjennskap til gjennomføring og effekter av både landbrukstiltak, opprydning i spredt avløp, sanering av kommunalt nett og restaureringstiltak. Vannområdet jobber også tett med påvirkning fra industri, rekreasjonsbruk, skogbruket, frivillighet og kraftverk.

Astrid Brekke Skrindo er forsker i NINA med fokus på naturrestaurering, men har også bakgrunn fra offentlig forvaltning. Naturbaserte løsninger og naturrestaurering kan gi løsninger for håndtering av både klimakrisen og naturkrisen. Naturbaserte løsninger i vannmiljø er tett knyttet sammen med landskapet rundt. Skrindo vil gi eksempler på hvordan naturrestaurering og naturbaserte løsninger i ulike økosystem kan bidra til både klimatilpasning, lagring av karbon og øke naturmangfoldet.

Påmelding kreves
Grunnet smittevernhensyn er det kun tillatt med 42 publikummere i salen. Registrer deg her, eller trykk på påmeldingsknappen.