CIENS frokostseminar – Hvordan kan vi møte konsekvensene av klimaendringene?

Tverrvitenskapelige tilnærminger med utgangspunkt i kulturarv.

  • clock 19. mai 2022, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Digitalt
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU). Foto: New Øresund/Wikimedia Commons/CC BY 2.0.

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Klimaendringene gjør at bygninger, kulturlandskap og arkeologiske kulturminner i økende grad forsvinner eller ødelegges.

Norsk institutt for kulturminneforskning forsker på effektene av klimaendringene på kulturarv, men jobber også med å finne gode metoder for å skåne kultur- og naturarv mot endringene som allerede er i ferd med å skje.

I denne forskningsfrokosten skal vi presentere et utvalgt aktuelle prosjekter, som både beskriver gode tverrfaglige metoder, og status for kulturarv i et våtere, varmere og villere klima.

Ordstyrer: Annika Haugen, sivilingeniør, forsker og leder for NIKUs bygningsavdeling

Del 1: Metoder i arbeidet med klima og kulturarv

  • 08:30 Gode metoder for å ivareta kultur- og naturarv i nordområdene, Marte Boro om Adapt Northern Heritage
  • 08:45 Kommer bygg som har greid seg i 1000 år til å overleve de neste 50 årene? Marte Boro om overvåkning av klimabelastning på freda bygninger

 

Del 2: Hva er status for kulturarv i dag og i framtida

  • 09:00 Lokalt samarbeid for å skåne kulturminner for klimaendringer og ekstremhendelser, Nina Kjølsen Jernæs om prosjektet Michon
  • 09:10 Tinende permafrost, stigende temperaturer, økende nedbør og truede kulturminner i nordområdene,  Anne-Cathrine Flyen om forskningsprosjektet Cultcoast
  • 09: 20 Hvordan påvirker de nordiske samfunnenes klimatilpasningstiltak kulturarven,  Annika Haugen om oppdrag for Nordisk ministerråd
  • 09:30 Spørsmål og diskusjon