Frokostseminar

CIENS frokostseminar: Hvordan påvirker klimaendringene helse og helsevesen?

For å sikre robuste helsevesen som kan takle alt fra ekstremvær til større sykdomsutbrudd og matmangel, er vi nødt til i mye større grad å se klima og helse i sammenheng.

 • clock 29. mai 2024, kl.08:15 – 10:00
 • location marker Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47, Oslo

Arrangør er CIENS ved UIO Energi og miljø

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Vi vet at klimaendringene påvirker helsen vår. Helsevesen rundt om i verden må takle disse endringene og helseeffektene som følger med. Det kan være ekstremvær, slik som hete, flom eller tørke, det kan være utbrudd av smittsomme sykdommer som kan kobles til endringer i klima eller det kan være ødelagte avlinger, hungersnød og feilernæring for å nevne noen eksempler.

Forskere fra Universitet i Oslo (UiO), CICERO og Folkehelseinstituttet vil presentere forskning som viser noen av disse sammenhengene mellom klima og helse. Blant annet vil vi få høre om et stort nylig startet prosjekt ledet av HISP-senteret ved UiO, som kobler klima-, vær- og helsedata. Dette vil for det første bidra til bedre forståelse av hvordan lokale klimaendringer påvirker helsen vår, men det vil også bli et viktig verktøy for helsevesen og lokale myndigheter i forhold til både varsling og beslutninger – og dermed gi mulighet til å reagere raskere og redusere de negative helseeffektene av ulike klimarelaterte hendelser.

Program

 • 08:15 Dørene åpner, lett servering
 • 08:45 Velkommen ved ordstyrer Vebjørn Bakken, UiO:Energi og miljø
  Innlegg fra:

   • Kristin Braa, Professor ved Institutt for informatikk og leder av HISP-senteret ved Universitetet i Oslo: «Digitale løsninger for overvåking av klimaendringers påvirkning av helse»
   • Kristin Aunan, Forskningsleder ved CICERO: «Dødelig hete i Europa? – Hovedfunn fra EXHAUSTION-prosjektet»
   • Ernst Kristian Rødland, Overlege ved område for klima og miljø på Folkehelseinstituttet: «Klimaendringer og naturødeleggelse – konsekvenser for menneskers helse»
 • 09:30 Panelsamtale, inkludert spørsmål fra salen
 • 10:00 Slutt

Her kan du se opptaket: