CIENS frokostwebinar 15. desember – Hvordan kan nedlagte industriområder omformes til bærekraftige nye byområder?

Kompakt byutvikling anses i dag som den mest bærekraftige planløsning på sikt.

  • clock 15. desember 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Kompakt byutvikling anses i dag som den mest bærekraftige planløsning på sikt. Hva er forholdet mellom nybygging og gjenbruk, og hvordan blir kulturminnehensynene håndtert i slike fortettingsprosjekter? Forskere fra NIKU og TØI vil på dette CIENS frokostmøte presentere resultater fra forskningsprosjektet ‘Sustainable Adaptation – Resilience in Urban Regeneration (ADAPT).

Program
Ordstyrer – Torgrim Sneve Guttormsen, Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU)

08:30 – 08:50   Introduksjon: Resiliens i praktisk byplanlegging, Grete Swensen, (NIKU)

08:50 – 09:10   Industriarvens plass i byomformingsprosjekter – løsninger med overføringsverdi, Maja Granberg (NIKU) og Grete Swensen (NIKU)

09:10 – 09:30   Byomformingsprosjekter som driver for miljøvennlig
transport, Oddrun Helen Hagen (TØI)

09:30 – 09:45   Diskusjon

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Opptaket vil bli tilgjengelig på denne siden etter webinaret.