Frokostwebinar

StrategicHousing – samarbeid for økt sosial bærekraft i byer

Velkommen til CIENS frokostwebinar

  • clock 17. februar 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Digitalt
  • venue Zoom

Arrangør er NIBR i samarbeid med CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

NIBR har gleden av å presentere et samarbeidsprosjekt som kombinerer boligpolitikk og planlegging: Det primære målet med prosjektet er å skape ny kunnskap som kan måle inkludering i boligmarkedet, og bruke dette for å forstå den lokale dynamikken i boligmarkedet.

Denne kunnskapen kan brukes til å stimulere byer til å utvikle en mer aktiv og omfattende boligpolitikk. Frokostmøtet gir en liten smakebit om prosjektets begrunnelser, oppgaver og ambisjoner.

PROGRAM
Prosjektleder Gro Sandkjær Hanssen og Forskningssjef Berit Irene Nordahl ønsker velkommen.

08:30 – 08:40
Heterogene boligmarkeder – hvorfor er dette viktig for byenes
sosiale bærekraft?
Berit Irene Nordahl, forskningssjef, by og
regionforskningen ved OsloMet

08:40 – 08:55
Kan vi lage en indeks som viser hvor heterogenitet?              
                  Dag Einar Sommervoll, professor ved NMBU

08:55 – 09:05
Eksempler fra utbyggere – hvordan er det å utvikle nye, blandende
boligkonsepter?
Christer K Holler, prosjektleder Scandinavian Property Group, utbygger
bak Vallerveien

09:05 – 09:20
Eksempler fra kommuner – heterogenitet på lavest mulig nivå:
Vallerveien i Bærum
 kommune
Liv Birgit Hansteen, Bærum kommune

09:20 – 09:30
Hvilken rolle spiller kommunal planlegging for å få fram flere utradisjonelle prosjekter og hvordan kan en heterogenitetsindeks tas i bruk i planleggingen?
Gro Sandkjær Hanssen, prosjektleder for StrategicHousing

09:30 – 10:00 – Diskusjon