CIENS frokostwebinar 19.januar – Klima, energi og vær – hvordan påvirker de hverandre på kort og lang sikt?

Velkommen til årets første CIENS frokostseminar!

  • clock 19. januar 2022, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Universitetet i Oslo

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Kampen mot klimaendringene handler blant annet om hvordan vi produserer og forbruker energi. Om nye teknologier og energisystemer, og om behovet for store investeringer i ny energiinfrastruktur de neste tiårene. Vinterens strømkrise har gitt oss erfaring med hva det betyr å ha en strømproduksjon som er væravhengig. Hva slags klima, vær og temperaturer kan vi regne med fremover? Hvilke muligheter gir det og hvilken risiko innebærer det for ulike aktører?

Program

  • Modellering av risiko i energisystemer, Fred Espen Benth, professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Klimaendringer som en finansiell risiko – hvorfor er tverrfaglighet og samarbeid med akademia så viktig for oss? Anne Maria (Mia) Eikeset, forsker i Norges Bank Investment Management, med særlig fokus på risiko og effektene av klimaendringer.
  • Uncertain energy systems, Marianne Zeyringer, førsteamanuensis ved Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo
  • Geosciences in energy markets, John Faulkner Burkhart, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • Klimaendringer i Norge – kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning, Anita Verpe Dyrrdal,  klimaforsker ved Meteorologisk institutt og leder av Norsk klimaservicesenter
  • Hvis vi klarer Paris-målet: Hva betyr det for den globale oppvarmingen de neste 20-30 årene? Terje Koren Berntsen, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, og bidragsyter til første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport.
  • Q&A og panel