CIENS frokostwebinar 24 november – Naturregnskap – hva er det og hvordan kan det brukes?

  • clock 24. november 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

I år vedtok FN en internasjonal standard for naturregnskap (ecosystem accounting). På dette seminaret vil NINA fortelle om hva det er og hvordan det kan brukes, basert på en rekke prosjekter NINA har jobbet med de senere årene.

Program

Møteleder – Kristin Teien, Forskningssjef, NINA

08:30 – 08:35   Velkommen og introduksjon, Kristin Teien, Forskningssjef, NINA

08:35 – 09:00   Hva er naturregnskap og hva kan det brukes til? David Barton, seniorforsker, NINA

09:00 – 09:15   Hva er et arealregnskap og hvordan kan det utvikles? Trond Simensen, forsker, NINA

09:15 – 09:30   Bruk av fjernmåling og modellering og muligheter i arbeidet med naturregnskap, Zander Venter, forsker, NINA og Markus Sydenham, forsker, NINA

09:30 – 09:45   Hva er tilstandsregnskap og hvordan kan det utvikles? Anders Kolstad, forsker, NINA

09:45 – 10:00   Spørsmål

10:00               Avslutning og info om neste frokostseminar

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Opptaket vil bli tilgjengelig på denne siden etter webinaret