CIENS frokostwebinar 27. oktober – Klimarisiko og ekstremvær i fremtiden

  • clock 27. oktober 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Zoom

Arrangør er CIENS ved CICERO Senter for klimaforskning

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Med klimaendringer vil ekstremværhendelser som for eksempel styrtregn, flom og skred forekomme hyppigere og bli mer intense. Hvordan kan samfunnet bedre forberede seg på fremtidens ekstremvær og konsekvensene av det? Hva kan en ekstremværhendelse som har ført til store skader lære oss om hvordan vi kan håndtere lignende hendelser i fremtiden? Og hva skjer om skadene ikke dekkes fullt ut av forsikringen?

For å delta må man registrere seg via påmeldingsknappen nedenfor eller via denne lenken: https://cicero-is.zoom.us/webinar/register/WN_py9zNW3TT9W2Xx_Nh69hlw

  • Climate Extremes and Climate Risk, Jana Sillmann, forskingsleder, CICERO (Presentasjonen vil bli holdt på engelsk)
  • Visning av ny kortfilm om ekstremvær på Vestlandet i fremtiden – Laget av Melanie Burford, Silvereye Pictures
  • Hendelsesbasert evaluering av flommer i fremtidens klima, Trine Jahr Heggdahl, forsker, NVE
  • Hvem betaler for framtidens våtere klima? Kristina Alnes, seniorrådgiver, CICERO