Frokostseminar

CIENS frokostwebinar 4. mai – Tverrfaglig klima- og miljøforskning: Hva er status?

Prosjektet har vært gjennomført med deltakelse fra alle ni institusjoner i det tverrfaglige forskningsfellesskapet CIENS. Hoveddelen av arbeidet har vært gjort av en kjernegruppe med representanter fra NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Universitetet i Oslo (UiO). CICERO, Meteorologisk institutt, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Transportøkonomisk institutt og By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet har deltatt i en referansegruppe. Prosjektet har vært koordinert av NIVA.

  • clock 04. mai 2021, kl.09:00 – 11:00
  • location marker Digitalt
  • venue Zoom

Arrangør er NIVA på vegne av CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Tverrfaglig samarbeid blir ofte fremhevet som nøkkelen til å belyse komplekse problemstillinger innen klima- og miljøforskningen. Men hva er status for den tverrfaglige klima- og miljøforskningen i Norge nå? Og hva mener vi egentlig når vi snakker om tverrfaglig forskning?

Disse, og mange flere spørsmål er utgangspunkt for rapporten Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning. CIENS har skrevet rapporten på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Gjennom litteratursøk, spørreundersøkelse og intervjuer fant vi blant annet at tverrfaglig klima- og miljøforskning er mangfoldig, og at behovet for slik forskning oppleves som økende. Forskerne mener samfunnsbehov er den klart viktigste driveren for denne utviklingen. Men mange forskere opplever betydelige barrierer for tverrfaglig forskning, blant annet mangel på merittering for tverrfaglige publikasjoner og mangel på tid.

Bli med oss for å få vite mer om tverrfaglig samarbeid i norsk klima- og miljøforskning!

Program
Presentasjon av rapporten

Spørsmål og diskusjon

Kommentar fra Torstein Lindstad, avdelingsdirektør, Klima- og miljødepartementet

CIENS ønsker velkommen til frokostwebinar tirsdag 4. mai kl. 09.00-11.00. Webinaret er gratis, men krever påmelding. Meld deg på via knappen ovenfor.