Webinar om utlysningene under EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning

EU-nettverkene FINN-EU, EU-nettverk Møre og Romsdal, Horisont Vestland, Europanettverk Innlandet, Kristiansand kommune, CIENS og Forskingsrådet inviterer til webinar om utlysningene i arbeidsprogrammet for 2024 for EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning. Passer for:Kommuner, fylkeskommuner, forskingsmiljø og bedrifter som deltar og gjerne vil bidra i samfunnsoppdraget om klimatilpasning

  • clock 13. juni 2024, kl.08:30 – 10:30
  • location marker Digitalt

Arrangør er Norges Forskningsråd

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Dette webinaret er en oppfølging av seminaret Korleis får vi til ei vellykka implementering av samfunnsoppdrag på klimatilpassing i Noreg? som Forskningsrådet arrangerte tidligere i vinter.

Norske kommuner, fylkeskommuner, forskningsmiljøer og bedrifter deltar i EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning. Flere har signert et EU-oppdrag for å nå klimatilpasningsmålene i EU og er attraktive partnere i prosjekter under samfunnsoppdraget.

Vi ønsker alle aktører som er interessert i å utarbeide prosjektforslag til disse utlysningene, eller som er nysgjerrig på mulighetene i EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning velkommen. Vi inviterer personer som allerede deltar i EU-prosjekt og som er evaluator til å dele erfaringene sine.

Formålet er å skape en arena der deltakere er villige til å dele og diskutere spørsmål, utfordringer og ideer i fellesskap.

Se EUs infodager for mer informasjon om utlysningene under EUs samfunnsoppdrag om klimatilpasning (europa.eu)

Ingunn Borlaug Lid

Klima og miljøil@forskningsradet.no
il@forskningsradet.no