CIENS frokostwebinar – Hvordan har Covid-19 pandemien endret vår livskvalitet?

Velkommen til frokostwebinar

  • clock 24. mars 2021, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Zoom

Arrangør er CIENS ved Transportøkonomisk Institutt

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Vi har levd med koronapandemien i et år og nedstengningen er nå på sitt mest omfattende siden Norge stengte ned i mars 2020. Hvordan har pandemien påvirket oss som mennesker i lys av endrede reisevaner, hjemmekontor, trivsel, helse og livskvalitet?

PROGRAM

Tom Erik Julsrud, CICERO: Covid-19: Et mulighetsrom for mer klimavennlige transportvaner?

Resultater fra en ny undersøkelse om endringer i daglige reiser og i hvorvidt endringene gir et mulighetsrom for å etablere mer bærekraftige transportvaner i fremtiden.

Susanne Nordbakke, TØI: Fordeler og ulemper med hjemmekontor og hvorfor man vil ønske å ha det i fremtida?

Thomas Sevenius Nilsen, FHI: Hvordan går det med livskvaliteten under korona? Resultater fra en longitudinell studie om livskvalitet før og under korona. Og får vi bedre livskvalitet av hjemmekontor?

Alice Ciccone, TØI: Hvordan påvirker aktiv transport reiseopplevelse, humør og produktivitet? En studie av reiseendringer under Covid-19 pandemien.

Lars Böcker, TØI: Pandemiens ulike effekter på reisevaner, fysisk og psykisk helse. Foreløpige resultater fra en ny studie av Covid-19s påvirkning på reisevaner, digitalisering og fysisk og psykisk helse blant Stor-Oslos befolkning, samt diskuterer håndteringen av epidemisk sårbarhet i byplanlegging.

Panelsamtale og diskusjon

Det vil bli gjort opptak av seminaret. Opptaket vil bli gjort tilgjengelig på CIENS sin Facebookside i etterkant av webinaret: https://www.facebook.com/CIENSNorway