CIENS frokostwebinar – Innovative modeller og nye metoder for framtidens miljøløsninger

Ved bruk av innovative modeller, metoder og teknologi, kan vi fremstille kunnskap om natur, påvirkningsfaktorer og utvikling over tid. Det gir oss et styrket kunnskapsgrunnlag og bedre verktøy for forvaltning av natur og ulike økosystemer for å nå klima- og naturmålene.

  • clock 29. november 2023, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Webinar
  • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Program

08:30 – 08:35
Velkommen v/forskningssjef Lajla Tunaal White, NINA

08:35 – 08:50
Hvordan forutsi effektene av ulike forvaltningstiltak på en fiskebestand?  Ola Diserud, seniorforsker, NINA

08:50 – 09:05
Utvikling av regionale og nasjonale økologiske grunnkart ved bruk av AI og dyplæring. Vegar Bakkestuen, seniorforsker, NINA

09:05 – 09:20
MARCIS: et rammeverk for å vurdere kumulative effekter av marin arealbruk på sjøfugl og trekkfugl bestander.
Kate Layton-Matthews, forsker, NINA

09:20-09:35
Nye modeller for samlet belastning av menneskelig aktivitet kan reformere naturvennlig utbygging. Manuela Panzacchi, seniorforsker, NINA

09:35-09:50
From chirps to algorithms: using machine learning to interpret eco-acoustic data in Norway. Benjamin Cretois, overingeniør-IT og forsker, NINA

09:50-10:00 – Avslutning og evt spørsmål/diskusjon.
v/forskningssjef Lajla Tunaal White

Velkommen til webinar!