CIENS frokostseminar – På tide å tenke nytt om sikkerheten til myke trafikanter?

Klkkk deg inn i saken for å se opptaket av seminaret

  • clock 23. mars 2022, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Forskningsparken
  • venue Møterom Faros

Arrangør er CIENS ved Transportøkonomisk institutt.

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Vi hadde problemer med live-stream, derfor 2 opptak denne gangen. Vi beklager ulempen.

Opptak del 1:

Her er del 2:

Rapporterte trafikkulykker med syklister og fotgjengere viser en nedgang de senere årene. Samtidig forteller tall fra skadelegevakten at det kan være store mørketall.

Er det behov for å tenke nytt på dette feltet og ta utgangspunkt i at de fleste skader blant myke trafikanter ikke skyldes biltrafikken? Og bør vi skifte datagrunnlag fra politirapporterte ulykker til tall fra skadelegevakten?

Program

08:30     Nye perspektiver for myke trafikanter i bymråder, Seniorforsker Torkel Bjørnskau, TØI
09:00 Trafikksikkerhet og sykling, Heidi Tomten, Oslo Kommune
09:15 Presentasjon av forskningsprosjektet ReCyCLIST, Ingeborg Storesund Hesjevoll, TØI
09:30 Spørsmål og diskusjon

Seminaret er gratis, men krever påmelding på grunn av frokostservering.