Seminar

Handlingsplan for sirkulærøkonomi: Hva kan forskningen bidra med?

CIENS samler ulike interessenter fra forskning, forvalting, finans og industrisektor, til å drøfte forsknings rolle ved implementering av regjeringens nye handlingsplan for sirkulær økonomi. Her vil vi høre hvordan forskere kan bidra til en raskere omstilling i Norge samtidig som vi drøfter de største utfordringer for en bærekraftig omstilling til en sirkulær økonomi i prioriterte bransjer i regjeringens handlingsplan. Det vil spesielt være fokus på bygge- og batteribransjene. Det vil også bli debatt og mulighet for spørsmål fra salen.

  • clock 14. mai 2024, kl.09:00 – 13:00
  • location marker Forskningsparken, Gaustadalléen 21
  • venue Møterom Faros i Toppsenteret

Arrangør er CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

PROGRAM

09:00 – 09:05 Velkommen, Kjell Arne Hagen, CIENS

09:05 – 09:15 Norges handlingsplan for en sirkulær økonomi.
Ellinor Dalby Kasahara (KLD)

09:15 – 09:30 Hva innebærer begrepet «sirkulær økonomi»?
Frida Skjæraasen (Miljødirektoratet)

Del I: Hvordan kan forskere bidra i en raskere omstilling til en sirkulær økonomi i Norge?

09:30 – 09:40 Forskingsrådets nåværende prosjekter om sirkulær økonomi, Tarjei Nødtvedt Malme, avdelingsdirektør klima og miljø, Forskningsrådet

09:40 – 09:50 Digitale systemer for sirkulær økonomi, Golnoush Abbasi, NILU

09:50 – 10:00 Indikator-utvikling til støtte av sirkulære løsninger, Eleonore Maitre-Ekern, NIVA

10:00 – 10:10 Vurdering av økonomiske virkemidler, Nina Bruvik Westberg, CICERO og Menon Economics

10:10 – 11:00 Paneldebatt – Moderator: Leonor Tarrasón (NILU)

Deltakere: Tarjei Nødtvedt Malme (Forskningsrådet), Golnoush Abbasi (NILU), Eleonore Maitre-Ekern (NIVA) og Nina Bruvik Westberg (CICERO)

Her får vi svar på følgende spørsmål der det også åpnes for spørsmål fra publikum

– Hvordan kan forskere bidra til en raskere omstilling til en sirkulær økonomi i Norge?

– Hvor er de største kunnskapshullene?

– Hva anser dere er de viktigste områder for forskning å satse på i det nærmeste fremtid?

11:00 – 11:30 Kaffe og lett lunsj pause

Del II: Hva er de største utfordringene for en bærekraftig omstilling til en sirkulær økonomi i de forskjellige prioriterte bransjer i regjeringens handlingsplan?

11:30 – 12:40 Forskningsbidrag for omstilling til sirkulære løsninger i byggebransjen. Helene Kristine French (NMBU, EarthresQue)

11:40 – 11:50 Muligheter og begrensinger for implementering av sirkulære løsninger i byggesektoren i Norge. Marit Kindem Tyholt (Skanska)

11:50 – 12:00 Forskningsbidrag for omstilling til sirkulære løsninger i batteribransjen. Hanne Flåten Andersen (Batteriteknologi, IFE)

12:00 – 12:10 Muligheter og begrensinger med implementering av sirkulære løsninger i batteri-industri i Norge. Åsa Bengtsson (Hydrovolt TBC)

12:00 – 12:50 Paneldebatt – Moderator: Leonor Tarrasón (NILU)

Deltakere: Helene Kristine French, Marit Kindem Tyholt, Hanne Flåten Andersen og Åsa Bengtsson (TBC)

Her får vi svar på følgende spørsmål der det også åpnes for spørsmål fra publikum. Vi deler diskusjonen i to, en for hver bransje.

– Hva er de største utfordringene for sirkularitet i deres bransje?

– Hva trengs av bestillerkompetanse, anskaffelseskrav og kriterier for å støtte og følge opp sirkularitet?

– Hvordan kan samarbeid med forskere muliggjøre implementering av sirkularitet i deres bransje?

12:50 – 13:00 Refleksjon fra Ellinor Dalbye Kasahara KLD om hovedutfordringer som bør adresseres for implementering av sirkulær økonomi i Norge

13:00 Møteslutt

Her kan du se opptaket: