Webinar

CIENS frokostwebinar – Oslo-dyra er fulle av miljøgifter – og det er vår skyld. Men hvordan vet forskerne det?

Teflonstekepanner, fancy sportsutstyr, superrask skismøring, brannhemmende tekstiler, velduftende dagkrem – og meitemark. Hverdagen vår er full av stadig mer «effektive» greier. De skal være enkle å bruke, holde oss varme og tørre, og beskytte både maling, plast og oss selv fra sollys. Men hva slags stoffer er det som gjør stekepanna og skiene så glatte og huden vår så deilig myk? Og hvorfor finner forskerne de samme stoffene igjen i meitemark og fugleegg?

 • clock 07. mars 2024, kl.08:30 – 10:00
 • location marker Digitalt
 • venue Zoom

Arrangør er CIENS ved NILU

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Hvert år siden 2012 har forskere fra NILU, NINA og NIVA analysert prøver fra jord, luft og dyr som bor i og rundt Oslo. I prøvene finner de et hundretall ulike miljøgifter – alt fra bly og bromerte flammehemmere til evighetskjemikaliene PFAS og «sminkegiften» siloksan.

Denne miljøovervåkingen utføres på vegne av Miljødirektoratet, og er unik i verden. De gjentatte prøvene over mange år gir verdifull innsikt i utviklingen over tid. Hvilke av miljøgifter som ikke brukes lengre finner vi fremdeles i dyrene, og hvilke nye miljøgifter har forskerne aldri sett før i dyr som lever nær oss?

Prøvene tar de på mange ulike steder i Oslo: i industri- og boligområder, i parker, på skiarenaer, i luft fra vannrenseanlegg og på tidligere søppelfyllinger. Steder med stor menneskelig påvirkning – og der dyr lever, finner mat og formerer seg.

Forskernes funn er viktig informasjon for Miljødirektoratet. Datagrunnlaget benyttes i nasjonal sammenheng, men inngår også i internasjonale miljøgiftreguleringer som REACH og Stockholmkonvensjonen.

Program

 • Hva forteller mer enn 10 års overvåking oss om miljøgifter i ulike dyr som lever på land i og rundt Osloområdet? Hvor mye finner vi? Finner vi nye stoffer? Og hvor skadelig er det vi finner for dyra?
  Linda Hanssen og Eldbjørg S. Heimstad, NILU
 • Hvilke dyr og planter inngår i overvåkningen? Hvilke prøver tar vi, og hvordan samler vi inn alle prøvene?
  Børge Moe, NINA
 • Hvorfor startet Miljødirektoratet opp dette overvåkningsprogrammet og har fortsatt det? Hvordan bruker vi resultatene i regulering av kjemikalier?
  Gunn Lise Haugestøl og Mitsuko Komada, Miljødirektoratet

Vi avslutter med diskusjon og spørsmål fra publikum.

Velkommen!

Her kan du se opptaket.