CIENS inviterer til «Klima til kvelds» om hav, by og miljø 29. september

I anledning Forskningsdagene 2022 stiller CIENS med et toppet lag bestående av 7 forskere. Hver av dem har fått utfordringen «presenter dagsaktuell forskning om hav, by og miljø på maks 8 minutter». Arrangementet er gratis og krever ingen påmelding.

  • clock 29. september 2022, kl.19:30 – 21:30
  • location marker Kulturhuset i Oslo
  • venue Boksen

Arrangør er CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

– Dette blir kjempegøy, sier konferansier og kommunikasjonsleder på NIVA, Mari Solerød. – Etter to år med Covid-restriksjoner håper vi på full sal når vi igjen inntar scenen på Kulturhuset for å servere ferske forskningsnyheter til publikum.

«Løsningspils» med nytt navn

Tidligere har CIENS invitert til «Løsningspils» under Forskningsdagene, og Solerød beroliger med at det kun er navnet som er endret.

Suksessoppskriften for «Klima til kvelds» er ellers den samme, forklarer hun: Vi starter med en runde «speed-dates» der hver forsker har 8 minutter til å presentere sin case. Til slutt samles hele forskerpanelet på scenen, og det er tid for spørsmål fra salen.

 

Hav, by og miljø i sju akter

Årets overordnede tema for Forskningsdagene er «hav», og forskerne fra de sju CIENS-instituttene tilnærmer seg dette fra ulike vinkler. Til sammen gir de et godt og variert bilde av hvordan hav, by og miljø påvirker hverandre.

På programmet (med forbehold om endringer) finner vi følgende:

Iulia Marginean fra CICERO forsker blant annet på helseeffekten av hetebølger i byer som Madrid og Warszawa. På Klima til kvelds skal hun snakke om hvilke grupper som er mest utsatt, og hvordan man kan utvikle målrettede løsninger for å takle helsebelastningen ved varmestress. (Iulias presentasjon holdes på engelsk.)

Cecilie Sachs Olsen fra By- og regionforskningsinstituttet NIBR på OsloMet er opptatt av hvordan vi kan inkludere marine arter når vi tenker byutvikling. Hvordan kan livet under vann bli hørt i medvirkningsprosesser – og kan kunst bidra til ny forståelse av miljømessige utfordringer tilknyttet urbaniseringen?

Sveinn Are Hanssen er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Han har jobbet med adferdsøkologi og økotoksikologi på flere arter, med hovedvekt på sjøfugl. Vinteren 2020 sultet mange ærfugl i hjel i Oslofjorden. Hos oss skal Hanssen fortelle om status for ærfugl og andre sjøfugl i Oslofjorden, og om hvordan de studerer sjøfuglenes bevegelser utenom hekketiden.

Øyvind Sætra er havforsker ved Meteorologisk institutt. Han skal snakke om hvordan moderne havmodeller kombinert med observasjoner gir detaljerte varsler for havstrømmer, vannstand, salt og temperatur overalt langs Norskekysten. Det bidrar til at forskerne kan si noe om transport av plast, olje og annen forurensning – og gjør oss i stand til å forstå samspillet mellom fysiske og biologiske prosesser i de marine økosystemene.

Dorte Herzke fra NILU er miljøkjemiker, og har forsket på miljøgiftutslippene fra mikroplast siden 2008. Hun startet med å måle miljøgiftene i plastbiter som ble funnet i havet og i fuglemager. De senere årene har hun særlig forsket på mikroplast og miljøgifter i granulat laget av gamle bildekk. Hennes 8 minutter skal brukes på å ta oss med på mikroplastens reise fra kunstgressbaner til en arktisk fjord, og hvordan forskning er med på å bidra til løsninger. 

Christian Vogelsang fra NIVA skal fortelle oss om nitrogenutslippene i Oslofjorden, og hvor de bør ta veien. Hovedkildene til nitrogen er landbruket, avløpssektoren og bakgrunnsavrenning. Men hvordan kan vi på mest mulig  hensiktsmessig vis sette inn tiltak for å redusere tilførselen – og kan nitrogenet gjenbrukes?

Nils Chr. Stenseth fra UiO er professor i økologi og evolusjon. Han har blant annet arbeidet med økologiske og evolusjonære effekter av klimavariasjoner på arter både til lands og til vanns. Hans 8 minutter skal handle om Skagerrak-Kattegat-Oslofjorden-satsingen, et område der vi har mulighet for å studere den menneskelige påvirkning på hav og kystøkosystemer langs mange akser.

Velkommen!

– Kulturhuset har 20-årsgrense, sier Solerød, – men ellers er dette et arrangement som passer for alle som er interessert i ny, norsk forskning. Velkommen skal dere være!

Klima til kvelds arrangeres av forskningsfellesskapet CIENS, som del av Forskningsdagene 2022. Arrangementet finner sted torsdag 29. september kl. 19.30-21.30 på Kulturhuset i Oslo, i rommet Boksen. I tillegg strømmes det her på denne siden og på CIENS’ Facebookprofil,   

Streames her: