Kveldsarrangement

CIENS Klimakveld – Må naturen vike for energi og klima?

Forskningsdagene 2023

 • clock 26. september 2023, kl.17:00 – 19:30
 • location marker Kulturhuset i Oslo
 • venue Laboratoriet

Arrangør er CIENS ved UiO:Energi og miljø

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Seminaret vil også bli strømmet. Strømmevinduet finner du nederst i denne saken.

Syv forskere fra CIENS-instituttene har syv minutter hver på å fortelle hvordan hensyn til natur, klima og energi kan forenes.

Desember 2022 ble FNs historiske naturavtale undertegnet, også kalt Paris-avtalen for naturen. Nå jobber regjeringen med en nasjonal handlingsplan for natur. I anledning Forskningsdagene 2023 tar syv CIENS-forskere utfordringen: Hvordan kombinerer vi behovet for mer fornybar energi med et skjerpet naturvern? Må noe forsakes, eller har vi løsningene?

Vi har også den opprinnelige Paris-avtalen knyttet til klima, undertegnet i 2015. Den pålegger oss et stort ansvar for å nå et nullutslipp av klimagasser innen 2050 – noe som krever store mengder fornybar energi. Men energiproduksjon skaper et økologisk fotavtrykk og vi ser et økt konfliktpotensial rundt blant annet vindkraft.

Mens klimaomstillingen krever ny energiproduksjon, krever naturkrisen økt vern og restaurering. Men er det nødvendigvis motsetninger mellom ny energiteknologi, utbygging av nye energikilder, natur- og klimavern? Hvordan komme fra konflikt til win-win-win? Ikke minst: Hvordan bør en nasjonal handlingsplan for natur forholde seg til energiomstillingen?

Forskere tilknyttet de syv CIENS partnere viser til løsninger fra ulike fagfelt og perspektiver.

Program

Del 1, 17:00 – 17:45
Målkonflikter mellom energiomstilling, klima og natur – og
gode løsninger: hvordan sikre nok ren energi
CIENS-forskere viser til forskningsbaserte løsninger på ett eller flere dilemmaer

 • Energi vs. klima vs. miljø? – Trilemma eller win-win-win? Ordstyrer Solrun Figenschau Skjellum, Utviklingsdirektør – NIVA
 • Hvem kan seile foruten vind? Om havvind og behovet for god værvarling Birgitte Rugaard Furevik, Seniorforsker – Meteorologisk institutt
 • Hvor gode er solressursene i Norge Erik Berge, Seniorforsker – Meteorologisk institutt
 • Energigjenvinning fra kommunalt avløp Christian Vogelsang, Seniorforsker – NIVA Norsk institutt for vannforskning
 • Løsningsprat 1: Hva kjennetegner de gode løsningene? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere, Q&A

Del 2, 17:45 – 18:45
Regjeringens handlingsplan for natur: Hvordan ta hensyn til energiomstillingen?
CIENS-forskere med innspill til Norges implementering av Kunming-Montreal-rammeverket for naturmangfold («naturavtalen»)

 • Naturhensyn i kommunal arealforvaltning: Hvor skal vi bygge og hvor skal det gro? Marthe Indset, Forsker – NIBR
 • Arealløsninger til beste for klima og natur: Hvordan gjennomføre naturbaserte løsninger i arealforvaltningen Astrid Brekke Skrindo, Forsker – NINA
 • Korleis kombinere fornybar energi med klima og natur? Asbjørn Torvanger, Forsker I – CICERO Senter for klimaforskning
 • Korleis bør naturavtalen speglast i forvaltninga av energiressursane? Katrine Broch Hauge, Førsteamanuensis – Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • Løsningsprat 2: Hva er forskernes innspill til det pågående planarbeidet? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere, Q&A

Del 3, 18:45 – 19:30
Veien fremover: Må naturen vike for energi og klima – eller har vi løsningene?
CIENS Forskning i dialog – Veier gjennom klimakrise, naturkrise og energiomstilling

 • Hvordan følger politikken opp? Må naturen vike for energi og klima – eller har vi løsningene? Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i samtale med Solrun Figenschau Skjellum
 • Hvordan finne veien gjennom klimakrise, naturkrise og energiomstilling? – Løsningsprat 3 – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med Christian Steel (SABIMA), Dag O. Hessen (UiO) og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide

For å se de enkelte innlegene, klkk på lenkene nedenfor:
Del 1
0:00
– Ventebilde
00:37 – Introduksjon
06:54
– Hvem kan seile foruten vind? Om havvind og behovet for god værvarling Birgitte Rugaard Furevik, Seniorforsker – Meteorologisk institutt 25:25 – Energigjenvinning fra kommunalt avløp Christian Vogelsang, Seniorforsker – NIVA Norsk institutt for vannforskning
36:12 – Løsningsprat 1: Hva kjennetegner de gode løsningene? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere, Q&A

Del 2
48:36
– Korleis kombinere fornybar energi med klima og natur? Asbjørn Torvanger, Forsker I – CICERO Senter for klimaforskning
01:00:05 – Naturhensyn i kommunal arealforvaltning: Hvor skal vi bygge og hvor skal det gro? Marthe Indset, Forsker – NIBR
01:10:05 – Arealløsninger til beste for klima og natur: Hvordan gjennomføre naturbaserte løsninger i arealforvaltningen Astrid Brekke Skrindo, Forsker – NINA
01:23:58
– Korleis bør naturavtalen speglast i forvaltninga av energiressursane? Katrine Broch Hauge, Førsteamanuensis – Nordisk institutt for sjørett, UiO
01:33:33 – Løsningsprat 2: Hva er forskernes innspill til det pågående planarbeidet? – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med sesjonens innledere, Q&A

Del 3
01:51:11
– Hvordan følger politikken opp? Må naturen vike for energi og klima – eller har vi løsningene? Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i samtale med Solrun Figenschau Skjellum
02:07:00
– Christian Steel (SABIMA) 02:12:19 – Dag O. Hessen (UiO) 02:17:34 – Hvordan finne veien gjennom klimakrise, naturkrise og energiomstilling? – Løsningsprat 3 – Solrun Figenschau Skjellum i samtale med Christian Steel (SABIMA), Dag O. Hessen (UiO) og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide