Kveldsseminar

CIENS løsningspils 16. september

Løsningspils – om miljø- og klimautfordringer i norske hjerner, hjem og byer

  • clock 16. september 2020, kl.19:00 – 22:00
  • location marker Kulturhuset og på Facebook

Arrangør er Forskningsdagene og CIENS

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Løsningspils – om miljø- og klimautfordringer i norske hjerner, hjem og byer

Hvilke løsninger på ulike samfunnsutfordringer kan forskningen bidra med? Klima-, miljø- og samfunnsforskere fra CIENS stiller med oppdatert, forskningsbasert kunnskap når de kort presenterer 9 innsiktsfulle, originale, og oppsiktsvekkende forslag til løsninger på ulike miljø- og klimautfordringer i norske hjerner, hjem og byer.

Kveldens konferansier: Direktør Vebjørn Bakken, UiO:Energi

På programmet

1. Marianne Fyhn og Anders Malthe-Sørenssen, UiO: «Hvordan kan vi forstå mer av hjernen og utvikle bedre kunstig intelligens med samarbeid på tvers?»

2. Markus A.K. Sydenham, NINA: «Pollinatorkart: Et nyttig verktøy for bevaringen av villbier og blomster»

3. Nina Kjølsen Jernæs, NIKU: «Et tøffere klima? Boost forebyggende arbeid for å sikre umistelige kulturminner!»

4. Ole Johansson, TØI: «Eye tracking: Slik orienterer syklister seg i trafikken»

5. Sondre Meland, NIVA: «Brukte bildekk er et avfallsproblem – kan bildekkene gjenbrukes i veibygging og utgjør det noe miljøfare?»

6. Anders Tønnesen, CICERO: «Nullvekstmål og byvekstavtaler i det grønne skiftet»

7. Øyvind Breivik, MET: «Bølgemålinger med stereokamera – en revolusjon innen jakten på de største bølgene»

8.  Arrangementet avsluttes med en spørsmålsrunde, der alle forskerne deltar.

Arrangementet er fulltegnet (2. september), men det er fullt mulig å overvære Løsningspilsen på stream via CIENS’ Facebookside, https://www.facebook.com/CIENSNorway/

Løsningspilsen arrangeres av CIENS som del av Forskningsdagene 2020.
CIENS er et strategisk samarbeid mellom forskningsinstituttene CICERO, Meteorologisk institutt, NIBR/OsloMet, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI og Universitetet i Oslo.