Worskhop

Første Workshop for prosjekt Tverrfaglig klima- og miljøforskning

 • clock 30. november 2020, kl.10:00 – 15:00
 • location marker Digitalt
 • venue Teams

Arrangør er CIENS ved Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Første Workshop for prosjekt Tverrfaglig klima- og miljøforskning

Vi ønsker innspill fra forskningsmiljø og brukere av forskning i forbindelse med prosjektet Tverrfaglig klima- og miljøforskning. Prosjektet er et oppdrag på vegne av Klima- og miljødepartementet og skal gi innspill til revisjon av departementets kunnskapsstrategi. Du kan lese mer om prosjektet her. (Lenken fungerer ikke i Explorer. Bruk Chrome eller Edge.)

Er du blant dem som allerede forsker tverrfaglig eller ønsker å forske mer tverrfaglig på klima- og miljøområdet? Eller er du blant dem som trenger et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for å løse utfordringene du jobber med? Da vil vi veldig gjerne høre fra deg i prosjektets første av to workshops.

Workshopen finner sted 30. november, kl. 10:00-15:00.

Program for workshop er:

 • Introduksjon av prosjektet
 • Presentasjon av foreløpige funn
  • Litteratursøk
  • Innledende analyser av barrierer
 • Lunsjpause
 • Gruppearbeid
 • Avslutning

Mer informasjon om prosjektet finner du her (Lenkene virker ikke i Explorer. Bruk Chrome eller Edge):

Om du har spørsmål tilknyttet påmelding vennligst kontakt Martine Volder, mvo@niva.no