Lunsjseminar

Horisont 2020 og European Green Deal

Velkommen til lunsjseminar om ekstraordinære utlysninger forventet i EUs Horisont 2020-program knyttet til European Green Deal.

  • clock 25. mars 2020, kl.11:00 – 13:00
  • location marker Oslo Rådhus
  • venue Auditoriet i møteromsenteret

Arrangør er EU-nettverket Horisont: Bærekraftig Osloregionen, med partnerne CIENS, Osloregionen, Oslo kommune, Osloregionens Europakontor og Kunnskapsbyen Lillestrøm, i samarbeid med Norges Forskningsråd.

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Europas ambisiøse veikart mot et nullutslippskontinent, European Green Deal, ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. I 2020 lyser Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal. Pakken med utlysninger antas å ha en verdi på om lag 1 mrd. euro.

Policy-områder i Green Deal er ren og sikker energi, bærekraftig industri, bygg og rehabilitering, bærekraftig mobilitet, biologisk mangfold, landbruk og mat og forurensing. Kommisjonen vil trolig også lyse ut midler for å teste tiltak knyttet til «missions» som lanseres med Horisont Europa i 2021.

Program:

11:00–11:30 Enkel Lunsj
11:30–11:45 Velkommen Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune og styreleder i Osloregionen
11:45–13:00 European Green Deal Thierry Béchet,EUs ambassadør til Norge (tbc)
13:00–13:45 Hva vet vi om de ekstraordinære utlysningene i H2020 som nå kommer Tor Ivar Eikaas, leder av Brusselkontoret, Norges Forskningsråd
14:00–15:00 Naturbaserte løsninger mot flom og ras i Gudbrandsdalen: Horisont 2020 som verktøy Turid Wulff Knutsen, Innlandet fylkeskommune