Frokostseminar

Hvordan få til god by- og tettstedutvikling?

De senere årene har det vært jobbet systematisk med byutvikling og byvekstavtaler i de største norske byene. Men hva med små og mellom-store byer – og tettsteder? Hvordan kan disse være attraktive for folk og næringsliv, og hvordan kan de få til gode prosesser og stedsutvikling? Er det deres tur nå?

  • clock 04. mars 2020, kl.08:30
  • location marker Forskningsparken
  • venue Møterom Faros, 5. etg. Bygg H

Arrangør er EU-nettverket Horisont: Bærekraftig Osloregionen, med partnerne CIENS, Osloregionen, Oslo kommune, Osloregionens Europakontor og Kunnskapsbyen Lillestrøm, i samarbeid med Norges Forskningsråd.

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Europas ambisiøse veikart mot et nullutslippskontinent, European Green Deal, ble lansert av Europakommisjonen i desember 2019. I 2020 lyser Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal. Pakken med utlysninger antas å ha en verdi på om lag 1 mrd. euro.

Policy-områder i Green Deal er ren og sikker energi, bærekraftig industri, bygg og rehabilitering, bærekraftig mobilitet, biologisk mangfold, landbruk og mat og forurensing. Kommisjonen vil trolig også lyse ut midler for å teste tiltak knyttet til «missions» som lanseres med Horisont Europa i 2021.

Program:

08:30–09:00 Velkommen Raymond Johansen, byrådsleder Oslo kommune og styreleder i Osloregionen
09:00–10:00 Hvordan få til god by- 
og tettstedutvikling? Tor Ivar Eikaas, leder av Brusselkontoret, Norges Forskningsråd