Frokostseminar

Invaderende immigrant eller sjelden kuriositet – hvordan håndterer vi fremmede arter?

  • clock 02. desember 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Digitalt
  • venue Zoom

Arrangør er Norsk Institutt for Naturforskning på vegne av CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Det ble gjort opptak av dette arrangementet, og det kan du ved å klikke på denne lenken: https://youtu.be/a5FrtKCBaz0

Hva ligger egentlig i begrepet invasive eller fremmede arter? I et paradigme med fokus på biosikkerhet og betydningen av «rett art på rett plass», kombinert med økende global mobilitet, blir flere og flere dyr og planter malplasserte. Såkalte fremmede arter blir aggressivt kontrollerte over landegrensene. Det er likevel ikke alltid logikk i hvordan samfunnet håndterer nye arter; er fremmede arter velkomne eller bør de bekjempes? I dette seminaret diskuterer både samfunnsvitere og naturvitere aspekter ved fremmede arter i Norge – og generelt!

Program:

Erica von Essen, NINA Oslo. Velkommen til urfolk eller illegal innvandring: når blir arter som sett på som invasisve og hvorfor?  

Anders Endrestøl, NINA Oslo. Fremmedartslista og spredning med hageplanter

Rannveig Margrete Jacobsen, NINA Oslo. Tidlig oppdagelse og rask respons

Sondre Dahle, NINA Trondheim. Sykdomsspredende mygg på avveie.

Thomas Jensen, NINA. Økologiske effekter av fremmede arter – eksempler fra ferskvannsverdenen.