Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning

Hvordan står det til med den den tverrfaglig klima- og miljøforskning i Norge i 2020? Dette ønsker Klima- og miljødepartementet (KLD) en status på, og CIENS ble tildelt oppdraget med å undersøke dette etter anbudskonkurranse.

  • clock 12. november 2020, kl.12:00 – 13:30
  • location marker Digitalt

Arrangør er CIENS i samarbeid med Klima- og miljødepartementet

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er å få en samlet og oppdatert oversikt over tverrfaglig klima- og miljøforskning i 2020, primært i Norge. KLD har oppgitt at de er særlig opptatt av tverrfaglighet mellom naturvitenskap/samfunnsvitenskap/humaniora/rettsvitenskap. KLD ønsker mer kunnskap om hvordan tverrfaglighet i norsk klima- og miljøforskning faktisk blir definert, organisert og praktisert, samt barrierer for slik forskning og hva som skal til for at den skal bli relevant for forvaltningen.

I prosjektet vil vi også se på slik forskning hvor norske miljøer deltar internasjonalt, samt hva forskningen selv sier om forskning på tverrfaglighet og transfaglighet. Transfaglighet er forskning hvor andre aktører enn forskningsmiljøene bidrar til å løse en samfunnsutfordring.

Vi vil gjerne høre fra deg som forsker eller er opptatt av tverrfaglighet
Vi inviterer til en åpen kick-off for prosjektet den 12. november, kl. 12.00-13.30. I løpet av prosjektet vil det også bli avholdt to åpne workshops hvor vi ønsker innspill fra forskningsmiljøer og brukere av tverrfaglig klima- og miljøforskning. Workshopene blir senere i november og i februar. Vi legger ut mer informasjon om disse etter hvert.

Program

  1. Velkommen v/prosjektleder Solrun F. Skjellum, NIVA​
  2. Om oppdraget v/Solfrid Foss, Klima- og miljødepartementet​
  3. Overordnet om prosjektet v/prosjektleder​
  4. Type og omfang av tverrfaglig forskning v/delleder Audun Ruud, NINA​
  5. Barrierer og forskningsstruktur v/delleder Brita Slettemark, UiO​
  6. Internasjonalt, synteser, transfaglighet v/delleder Alena Bartonova, NILU​
  7. Åpen spørsmålsrunde​
  8. Spørsmålsrunde for CIENS-referansegruppe for prosjektet

CIENS er leverandør og kontraktspart for dette prosjektet, og arbeidet vil utføres av CIENS-medlemmene som underleverandører. NIVA vil koordinere på vegne av CIENS.

For mer informasjon vennligst kontakt Martine Volder, mvo@niva.no

Institutt: NILU, NINA, NIVA, Universitetet i Oslo, TØI, CICERO, Meteorologisk Institutt, NIBR (OsloMet), NIKU.

Finansiert av: Klima- og miljødepartementet (KLD)