Matchmaking Horisont 2020

Horisont 2020 European Green Deal: Virtuell matchmaking 4. – 11. september

  • clock 04. september 2020 – 11. september 2020
  • location marker Virtuelt seminar
  • venue Virtuelt

Arrangør er Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Horisont 2020 European Green Deal: Virtuell matchmaking 4. – 11. september

4.-11. september tilbyr Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont: Bærekraftig Osloregion der CIENS inngår og Horisont Trøndelag et skreddersydd program for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOertil å finne rett match for å søke på Horisont 2020 Green Deal-utlysninger. Sett av dagene, og finn rett match til din grønne utfordring!

I september 2020 lyser Europakommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i European Green Deal. Alle Green Deal-utlysninger vil få søknadsfrist i slutten av januar 2021. Utlysningene legger vekt på viktigheten av tverrsektorielt samarbeid for å nå disse målene. Dette virtuelle matchmaking-arrangementet er derfor spesielt rettet mot aktører fra offentlig sektor, NGOer og ulike forskningsorganisasjoner med erfaring fra Horisont 2020 og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på en Green Deal-utlysning.

Gjennom deltakelse på dette arrangementet gir vi aktørene mulighet til å møte potensielle samarbeidspartnere.

I løpet av matchmaking-dagene ønsker vi å tilby deltagerne

  • En digital møteplass for å pitche sin organisasjons utfordring/prosjektidé/kompetanse knyttet til relevante Green Deal topics.
  • En mulighet til å bli bedre kjent med potensielle norske samarbeidspartnere gjennom Be2Match møter som deltagerne booker selv.

Få trening i pitching og å lage en attraktiv profil for din organisasjon!

Gjennom deltakelse på sesjonene som tar for seg ulike Green Deal utlysninger gis deltakerne mulighet til å pitche sin prosjektidé/utfordring eller forskningsfelt. I tillegg får deltakerne trening i lage en attraktiv profil ved registrering.

Programmet og presentasjonene er på norsk, men det vil være anledning å stille spørsmål og delta i diskusjoner på engelsk. 

Påmelding og program