Matchmaking Horisont 2020

  • clock 04. september 2020 – 11. september 2020
  • location marker Virtuelt seminar
  • venue Virtuelt

Arrangør er Forskningsrådet og EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Bli med på en virtuell Green Deal Matchmaking i tre trinn: Øv deg på å lage en attraktiv profil, en rett-på-sak og inspirerende pitch og på å gjennomføre effektfulle en-til-en møter!

Arrangementet retter seg mot aktører med tidligere erfaring fra Horisont 2020 prosjekter og/eller forpliktende ambisjoner om å søke på et Green Deal topic, herunder:

  • Kommuner og fylkeskommuner, kommunale- og interkommunale selskaper og foretak
  • Statlige etater og NGOer
  • Forskningsaktører med konkret ønske om å finne relevante partnere fra offentlig- og frivillig sektor til sine konsortier

I samarbeid med EU-nettverkene FINN-EU, Horisont Bærekraftig Osloregion og Horisont Trøndelag, tilbyr Forskningsrådet et skreddersydd, virtuelt opplegg for å bistå offentlige aktører, forskningsmiljøer og NGOer til å finne rett match for Horisont 2020 Green Deal-utlysninger.

Tentativt program

Påmelding og endelig program kommer i midten av august!

Deltakelse på disse matchmaking-dagene er god forberedelse også for deg som planlegger å finne internasjonale partnere under European Research and Innovation Days 22.-24. september!

Om Green Deal
I 2020 lyser EU-Kommisjonen ut ekstraordinære midler gjennom Horisont 2020 for å nå målene i Green Deal – EUs ambisiøse veikart mot et nullutslippskontinent. Pakken med utlysninger har en verdi på ca. 1 mrd. euro. Utlysningene legger vekt på tverrsektorielt samarbeid for å nå målene.