Match-makingevent

Mulige samarbeidsprosjekter for å møte samfunnsutfordringer.

CIENS og Osloregionen inviterer til webinar og Match-making event 8. mai 2020

 • clock 08. mai 2020, kl.09:00
 • location marker Dette er et Teams Live-event

Arrangør er CIENS og Osloregionen

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Tematiske områder

De tematiske områdene utlyst av Forskningsrådet som er av interesse for kommuner og fylkeskommuner og der CIENS kan bidra med kompetanse er:

 • Arealer under press (150 millioner utlyst), KLIKK HER
 • Demokrati, styring og fornyelse (25 millioner utlyst), KLIKK HER
 • Energi, transport og lavutslipp (30 millioner utlyst), KLIKK HER
 • Klima- og polarforskning (30 millioner utlyst) , KLIKK HER
 • Velferd, kultur og samfunn (72 millioner utlyst), KLIKK HER’

Bakgrunn

Den 7. februar 2019 signerte 54 ordførere i samarbeidsalliansen Osloregionen en ordførererklæring med mål om å bli en ledende hovedstadsregion på miljø og klima. Som del av erklæringen inviteres bedrifter, forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner til å delta i utvikling av innovative løsninger mot et lavutslippssamfunn.

Dette initiativet er oppfølging av ønsket om et samarbeid mellom Osloregionens medlemmer og forskningsinstitutter og utdanningsinstitusjoner.

Kort om Osloregionen: Samarbeidsalliansen Osloregionen består av 68 kommuner og 2 fylkeskommuner i hovedstadsområdet og har som formål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Kort om CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn: CIENS er et strategisk samarbeid mellom seks forskningsinstitutter (CICERO, NIKU, NILU, NINA, NIVA, TØI), Meteorologisk institutt, OsloMet og Universitetet i Oslo. Sammen utgjør CIENS Norges, og et av Europas, største forskningsfellesskap innen miljø, klima og samfunn.

 

Mål

Målet med arrangementet er å skape en arena for kommuner og fylkeskommuner i Osloregionen og medlemmene i CIENS for å diskutere forsknings- og innovasjonsideer/behov for mulige fellessøknader retta mot Forskningsrådets (NFR) utlysning for såkalte Samarbeidsprosjekter.

Forberedelser før arrangementet

 • Fra kommuner: Vurdere kunnskaps- eller innovasjonsbehov/idé innenfor de tematiske områdene. Eventuelt presentere dette på ca 2 – 3 minutter.
 • Fra forskningen: Forberede en forsknings- eller innovasjonsidé innenfor de tematiske områdene der man tror kan finne mottakere i kommunesektoren, eller generelt har kompetanse som man tror det kan finnes interesse for i kommunesektoren. Presentere ide på ca 2-3 minutter.
 • Begge parter: Ha lest igjennom de tematiske områdene som denne match-makingen omfatter, og dannet seg sin mening om hvor man «hører hjemme».

Påmelding

Klikk på knappen nedenfor for å registrere deg. Utover å melde deg på, vil du også bli bedt om å spesifiserer hvilket tema som er av interesse. Du vil dagen før, 7 mai, få tilsendt en lenke til det parallellmøte du har spesifisert.

PROGRAM 8. MAI

09.00 – 09.30

Bruk av Teams Live Event

Innledning ved Eva Næss Karlsen, Osloregionen, og Sindre Langaas, CIENS.

 • Eva gir det politiske bakteppet og et kommunalt perspektiv,
 • Sindre informer om det som gjelder generelt for utlysningene og søknadsprosess, krav til in-kind eller annen input fra kommunene (normalt 10 % av budsjett) etc.

09.45 – 11.00

Bruk av ordinær Teams

 • Fem (5) tematiske møter, et for hver av de fem utlysningstemaene.
 • Hvert møte har en ordstyrer fra CIENS som styrer møtene, og som sender separat innbydelse dagen før til de som har anmeldt sin interesse for dette temaet.
 • I hvert møte skal hver deltager gi en innledning om sin organisasjon, sin faglige/etatsmessige ståplass og sitt behov/ide/kompetanse – og sin tanke om idealpartner(e).
 • Etter dette har skjedd vil ordstyrer ta stilling til videre prosess, om det skal skje innen dette møterommet, eller om det blir mer naturlig å fortsette dialog og idemyldring i mindre grupper.
 • Det er ingen som helst garanti for at søt musikk oppstår. Det er ambisjonen og håpet.

ETTER SELVE EVENT-DAGEN,  8. MAI

 • Dialog og prosjektutvikling fortsetter og den nødvendige forankring internt gjennomføres.

Kontaktinformasjon:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086

CIENS Forskningsforum: Sindre Langaas, tlf 982 27 747

Klikk her for å registrere deg.