Frokostseminar

Nasjonal ramme kullseilte, hvor blåser vindkraften nå?

Det finnes ingen overordnet arealplan for vindkraft på land etter at regjeringen skrinla Nasjonal ramme for vindkraft, og konsesjonsgiver NVE/OED behandler for tiden ingen nye søknader. Økte EU krav om fornybar energi, behov for alternative arbeidsplasser og inntekter hvis oljesektoren nedskaleres, nå aktualisert som følge av koronakrisen og russisk-saudiarabisk oljepriskrig, samt økt inntjening i sektoren vil likevel kunne presse fram nye utbygginger. Hvordan bør sektoren organiseres og hvor bør anleggene ligge? På grunn av den pågående koronakrisen vil dette arrangementet avholdes via Teams live event.

  • clock 22. april 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Teams

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Vi presenterer egen forskning og gir innspill til veien videre:

  • Konsesjonsprosess under sektormyndighet eller Plan- og bygningsloven
  • Lokal medbestemmelse og regionale planer
  • Effekter for natur og befolkning i fjellterreng vs. landbruksjord/skogsbilveier
  • Potensiale for arbeidsplasser og lokale inntekter

Presentasjoner:

  • Lars Gulbrandsen, Fritjof Nansens Institutt
  • Ivar Pettersen, Norsk institutt for bioøkonomi
  • Roel May, Norsk institutt for naturforskning
  • Henrik Wiig, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslomet

Seminaret er også publisert på våre Facebooksider, og vil bli strømmet via CIENS sine Facebooksider.

På grunn av den pågående koronakrisen vil dette arrangementet avholdes via Teams live event.