Webinar

Det utfordrende regnet

På webinaret vil vi se nærmere på utfordringer med styrtregn og noen mulige løsninger som både kan komme samfunnet som helhet til gode, og være til nytte for den enkeltes planlegging.

  • clock 26. august 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Arrangement holdes på Zoom

Arrangør er Ciens/Meteorologisk institutt, Illustrasjonsfoto: Unsplash

Begrenset antall plasser. Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Mer styrtregn gir samfunnet store utfordringer. Vi lever i et endret klima som vi må tilpasse oss bedre for å unngå skader og ødeleggelser, og i verste fall tap av liv når styrtregnet treffer. De senere årene har ras og flom som følge av styrtregn gjort stor skade, som i Jølster og Utvik. Det har også vært svært kostbart for flere byer, slik som for Oslo og Fredrikstad i fjor sommer.

På webinaret vil vi se nærmere på utfordringer med styrtregn og noen mulige løsninger som både kan komme samfunnet som helhet til gode, og være til nytte for den enkeltes planlegging. Hvordan varsler vi styrtregn? Hva kan klimaforskeren si om utviklingen i fremtiden? Hvordan kan vi selv være forberedt på styrtregn ved å bruke Yr? Finnes det nye løsninger for overvannshåndtering vi kan dra nytte av i fremtiden? Det er noen av spørsmålene du vil få svar på.

Etter foredragene blir det en spørsmålsrunde og det blir mulighet for å avtale intervju med foredragsholderne.

Se også arrangementets Facebook-side.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som vil bli tilgjengelig via Facebook og CIENS.no i etterkant. Ved å registrere deg og delta på webinaret, samtykker du til dette.

Mer om programmet

Når styrtregnet treffer

I fjor sommer var det en episode med styrtregn i Oslo som nærmest delte byen i to. Det kom veldig brått på, og dets fulle styrke var ikke mulig å varsle. Styrtregnet førte til store oversvømmelser og trafikkproblemer. Med statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

Mer styrtregn i fremtiden

Anita Verpe Dyrrdal, klimaforsker og leder av Norsk klimaservicesenter kommer til oss for å vise oss prognosene for fremtiden og jo, det blir mer styrtregn i fremtiden. Det øker både i intensitet og i hyppighet.

Hvor skal alt vannet ta veien?

Samfunnet trenger nye og gode løsninger for overvannshåndtering for å kunne møte fremtidens styrtregn. Vi møter Tone Merete Muthanna som er professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Hun gir oss innblikk i prosjektene Klima 2050 og Drensstein.

stYRtregn

Hvordan kan du selv forberede deg best mulig på stytregn ved å bruke Yr? For å vise oss har vi med oss Anette Wilberg fra NRK. Kristian Gislefoss skal gi oss innblikk i hvordan vi vil varsler styrtregn fremover.

Åpen spørsmålsrunde

Vi har satt av 20 minutter til en siste spørsmålsrunde hvor dere kan stille spørsmål til foredragsholderne. Still gjerne spørsmål ved å bruke håndsopprekning i Zoom (da får du ordet) eller via chatten i Zoom (da stiller ordstyrer spørsmålet på din vegne). Bruk også chatten til å spørre den enkelte om intervju. Eventuelt direkte med vedkommende.

Program:

08:30–08:40 Når styrtregnet treffer Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, Meteorologisk institutt
08:40–09:00 Mer styrtregn i fremtiden Klimaforsker og leder av Norsk klimaservicesenter Anita Verpe Dyrrdal, Meteorologisk institutt
09:00–09:20 Hvor skal alt vannet ta veien? Professor ved Institutt for bygg- og miljøteknikk Tone Merete Muthanna, NTNU
09:20–09:35 stYRtregn Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, Meteorologisk institutt og Anette Wilberg, NRK
09:35–10:00 Åpen spørsmålsrunde Still gjerne spørsmål ved å bruke håndsopprekning i Zoom (da får du ordet) eller via Q&A i Zoom (da stiller ordstyrer spørsmålet på dine vegne).