Webinar

Klimatilpasning i kulturhistoriske miljøer og byer

Klimaforandringene medfører blant annet økt nedbør og økte temperaturer, som i sin tur truer deler av våre byer og våre kulturhistoriske miljøer. I dette frokostseminaret presenteres prosjekter som har forsket på, og utviklet, metoder for hvordan forvaltere av truede kulturmiljøer kan arbeide med klimatilpasning.

  • clock 17. juni 2020, kl.08:30 – 10:00
  • location marker Dette er et webinar på Zoom
Klimaskadet låve

Arrangør er Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med CIENS

Arrangementet er gratis.

Bakgrunn

Byene er spesielt truet og det presenteres også et prosjekt som fokuserer på transformasjon fra en overvannshåndtering som pågår kun i rør under bakken til en overvannshåndtering som blir supplert ved tiltak for bruk av regnvann på overflaten.

Program

1. Adapt Northern Heritage, et Inter-reg-prosjekt, presentert ved
case Svalbard /Hjorthhamn) v/Anne Cathrine Flyen, NIKU

2. Presentasjon av to prosjekter, v/ Annika Haugen, NIKU:

a) Klimaendringer og kulturminner (3 kommuner), et oppdrag
for Miljødirektoratet

b) Klima DIVE, en metode for god forvaltning av kulturminner i
kommuner

3. «New water ways – utvalgte resultater fra et forskningsprosjekt
om klimatilpasning i byer», Klimaendring betyr for mange
nordiske byer sterkere og hyppigere regnskyll og regnflommer. I
dette prosjektet forsker man på transformasjon fra en
overvannshåndtering som pågår kun i rør under bakken til en
supplering ved tiltak for bruk av regnvann på overflaten. En slik
transformasjon krever samarbeid på tvers av etater,innbygger-
involvering og å forene overvannshåndtering med andre
planformål i urban planlegging.
v/ Isabel Seifert-Dähnn, NIVA

På grunn av den pågående koronakrisen vil dette arrangementet avholdes via Zoom. Registrer deg via lenken under eller ved å klikke på billettknappen.

https://cicero-is.zoom.us/webinar/register/WN_D7MKWzxZQ62avoPG8t2yhg