Organisering

CIENS er et aksjeselskap der de syv partnerne eier like mange aksjer hver.

CIENS øverste organ er generalforsamlingen som blant annet har til oppgave å velge styret.

Styret består av ett styremedlem fra hver partner, samt personlige varamedlemmer for disse. Styret velges for to år om gangen. Nikolai Friberg fra NINA er styreleder. Kjell Arne Hagen fra CICERO Senter for klimaforskning, er daglig leder i CIENS AS.

Styret har delegert saker som gjelder den løpende driften av aksjeselskapet til daglig leder.

Saker som gjelder koordinering av forskningsaktiviteter, er delegert til Forskningsforum. Leder av forumet er Audun Ruud fra NINA, representerer CIENS i forskningsfaglige spørsmål.

Saker som gjelder formidling av virksomheten i CIENS er delegert til Kommunikasjonsforum. Leder av dette forumet er Kjell Arne Hagen.

CIENS er medlem av Partnership for European Environmental Research (PEER). Daglig leder er medlem av styret i PEER. Leder av CIENS Forskningsforum er hovedkontakt for forskningsfaglig samarbeid.