Organisering

CIENS er et aksjeselskap der de ni partnerne eier like mange aksjer hver.

CIENS øverste organ er generalforsamlingen som blant annet har til oppgave å velge styret.

Styret består av ni personer, en fra hver partner, samt ni personlige varamedlemmer. Styret velges for to år om gangen. Ole-Anders Braathen, NILU, er styreleder og Kristin Thorsrud Teien, NINA, er nestleder. Kjell Arne Hagen, CICERO Senter for klimaforskning, er daglig leder i CIENS AS.

Styret har delegert saker som gjelder den løpende driften av aksjeselskapet til daglig leder.

Saker som gjelder koordinering av forskningsaktiviteter, er delegert til Forskningsforum. Leder av forumet er Sindre Langaas, NIVA, som representerer CIENS i forskningsfaglige spørsmål.

Saker som gjelder formidling av virksomheten i CIENS er delegert til Kommunikasjonsforum. Midlertidig leder av dette forumet er Kjell Arne Hagen.

Deltakelse på møter i PEER ivaretas av daglig leder og leder av Forskningsforum.