Prosjekt

EMERALD – Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet

Et tverrfaglig og nasjonalt koordinert forskningsprosjekt som fokuserer på vegetasjonens rolle i klimasystemet

(Fra feltarbeid i Låvisdalen, Vestland. Foto: Eva Lieungh)

EMERALD er et tverrfaglig og nasjonalt koordinert forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å forbedre representasjonen av høye breddegraders økosystem og dets interaksjon på klima i Den norske jordsystemmodellen/ Norwegian Earth System Model (NorESM).

Dette skal gjøres gjennom å integrere empiriske data og kunnskap om nordlige økosystemer i utvikling av modellen. Prosjektet fokuserer på vegetasjonens rolle i klimasystemet.

Andre samarbeidspartnere er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), NORCE, Universitetet i Bergen, Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), The University Centre in Svalbard (UNIS) og The National Center for Atmospheric Research (NCAR) i Boulder, Colorado.

Les mer på prosjektets hjemmeside

 

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på l.m.tallaksen@geo.uio.no