Prosjekt

Kunnskapsstatus for tverrfaglig klima- og miljøforskning.

CIENS har på oppdrag fra Klima- og Miljødepartementet undersøkt status for tverrfaglig klima- og miljøforskning i Norge. Nå er resultatene klare.

Tirsdag 4. mai lanserte CIENS rapporten Kunnskapsstatus om tverrfaglig klima- og miljøforskning i Norge. CIENS arrangerte også frokostwebinar om temaet (se lenke til presentasjonen nederst i artikkelen).

Opptaket av lanseringen kan du se HER

Pressemelding ble sendt ut i etterkant av lanseringen. Den kan du lese HER

Litteratursøk, intervjuer og en spørreundersøkelse ligger til grunn for funnene, som blant annet viser at:

  • I Norge oppleves behovet for tverrfaglig klima- og miljøforskning som økende. Den viktigste driveren for økningen er samfunnsbehovene. Det forskes også mer tverrfaglig.
  • Bruken av begrepet «tverrfaglig» er mangfoldig. Et bredt antall fag og institusjoner er involvert i slik forskning og det samarbeides mest på tvers av naturvitenskap og samfunnsvitenskap.
  • Andelen klima- og miljøpublikasjoner som er tverrfaglig på tvers av naturvitenskap, samfunnsvitenskap, humaniora og rettsvitenskap, er om lag en fjerdedel.
  • Det oppleves å være betydelige barrierer for tverrfaglig klima- og miljøforskning. Faglige barrierer og manglende merittering for tverrfaglig forskning løftes spesielt fram, men også andre barrierer er betydelige.
  • For transfaglig forskning, det vil si forskning som involverer ikke-akademiske aktører, peker både forvaltning og forskere på tid som en sentral barriere. Forskning på tverrfaglig og transfaglig forskning øker.

Les hele rapporten her

Lenke til presentasjon fra frokostseminar finner du her

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på solrun.skjellum@niva.no; Audun.ruud@nina.no; aba@nilu.no; brita.slettemark@nhm.uio.no