Prosjekt

Miljøgifter i urbane dyr

Hverdagen vår er full av stadig mer «effektive» greier. De skal være enkle å bruke, holde oss varme og tørre, og sørge for at både stekepanna og skiene er glatte og fine. Men hva slags stoffer er det snakk om – og hvorfor finner forskerne de samme stoffene igjen i meitemark og fugleegg?

Hvert år siden 2013 har forskere fra NILU, NINA og NIVA analysert prøver fra jord, luft og dyr som bor i og rundt Oslo, gjennom overvåkingsprogrammet «miljøgifter i terrestrisk og bynært miljø», populært kalt MILBY.

I prøvene finner de et hundretall ulike miljøgifter – alt fra bly og bromerte flammehemmere til evighetskjemikaliene PFAS og «sminkegiften» siloksan.

Denne miljøovervåkningen utføres på vegne av Miljødirektoratet og er unik i verden. De gjentatte prøvene over mange år gir verdifull innsikt i utviklingen over tid. Hvilke av miljøgifter som ikke brukes lengre finner vi fremdeles i dyrene, og hvilke nye miljøgifter har forskerne aldri sett før i dyr som lever nær oss?

I 2022 ble prøvene tatt i industri- og boligområder, i parker og grøntområder og på en tidligere søppelfylling i Svartdalsparken. De fleste stedene ligger langs Alnaelva øst i Oslo, i områder som er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Det er også områder der dyr lever, finner mat og formerer seg. Forskerne tok prøver av jord, meitemark, gråtrostegg, brunrotte og brunskogssnegl. I tillegg analyserte de for første gang prøve fra en huskatt, og av husstøv fra hem i Oslo der det bor hund. De siste prøvetypene analyserte de for å sammenligne miljøgifter de finner i arter som lever utendørs, med innemiljøet der vi tilbringer mesteparten av tiden vår.

Totalt ser forskerne etter 166 utvalgte miljøgifter, som igjen deles inn i 14 stoffgrupper. Blant dem er PFAS, en stor gruppe fluororganiske overflatestoffer med flere helseskadelige effekter.

Les mer om prosjektet og resultatene fra MILBY i nyhetssaken «Hvilke miljøgifter deler vi med dyra der vi bor?«

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på esh@nilu.no