Prosjekt

MoZEES – Forskningssenter for miljøvennlige transportsystemer

Et forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som skal bidra til utvikling av nye batteri- og hydrogenmaterialer, -komponenter og -systemer for eksisterende og framtidige applikasjoner innen transportsektoren (vei, bane og sjø).

Universitetet i Oslo og Transportøkonomisk institutt er involvert i dette prosjektet sammen med fem andre forskningsinstitusjoner, to private interesseorganisasjoner, seks aktører fra offentlig sektor og 21 nærings- og industripartnere.

Institutt for energiteknikk (IFE) ved Kjeller er vertskap for FME MoZEES.
Det er også etablert formelle samarbeidsavtaler med fire utenlandske universiteter: RWTH Universitet i Aachen (Tyskland), Universitet i Uppsala (Sverige), Universitet i California Davis (USA) og Universitet i Genova (Italia).

FME MoZEES bidrar til design og utvikling av sikre, pålitelige og kostnadseffektive nullutslippsløsninger for transport. Senteret fokuserer på forskning og utvikling av nullutslippsløsninger for tungtransport – spesielt på bruk av batterier og hydrogen i maritime anvendelser og på batterimaterialer, med tanke på utvikling av nye norske verdikjeder innen batteriteknologi.

Det legges stor vekt på tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid, og sammen har forsknings- og brukerpartnerne utarbeidet nasjonale veikart for batteri- og hydrogenteknologi.
Det er også en sterk vektlegging av utdanning av doktorgrads- og postdoktorgradstipendiater med felles seminarer og forskerskoler.

Forskningen ved FME-senteret skjer innenfor følgende hovedområder:

1. Nye materialer og prosesser for industrielle nisjemarkeder for batteri og hydrogen
2. Batteri- og hydrogenkomponenter og -teknologier for eksportrettede produkter
3. Batteri- og hydrogensystemer for applikasjon i eksisterende og nye transportmarkeder (vei, bane og sjø), med vektlegging av maritime applikasjoner
4. Nye systemløsninger og tjenester, med vektlegging av bærekraftige og tekno-økonomiske farbare veier mot nullutslipp i transportsektoren

Les mer på forskningssenterets hjemmeside