Prosjekt

SPARE – Space for resilience

Hvordan tilrettelegger vi for overvann, naturmangfold og rekreasjon for å skape resiliente byer?

Hovedmålet til SPARE er å skaffe kunnskap, utvikle verktøy og teste forvaltningstilnærminger for å kunne inkludere overvann, naturmangfold og rekreasjon i arealplanlegging i byer, og på den måten å øke byens resiliens i møte med utfordringer som pandemier og ekstremvær.

SPARE er et samarbeidprosjekt med et tverrfaglig team av partnere fra forskning, næringsliv og offentlig administrasjon.

Andre prosjektpartnere: NMBU, København universitet (UCPH), Pådriv, Volue Environment AS, Oslokommune, Asker kommune, Bærum kommune og Lørenskogkommune

Les mer om prosjektet på prosjektnettsiden.

Har du spørsmål om prosjektet?

Vennligst ta kontakt med prosjektleder på Isabel.Seifert@niva.no